İstanbul’da 1 Eylül Dünya Barış Günü eylemi Emek, Barış ve Demokrasi güçlerince örgütlendi. Kadıköy İskele Meydanı’nda gerçekleşen eylemin öncesinde Barış Anneleri’nin Eminönü İskelesi’nden yaptıkları yürüyüş esnasında gözaltı gerçekleşti. Sunucunun kendi inisiyatifiyle alandan çıkıyoruz demesi üzerine alandaki kitlenin önemli bir kısmı Eminönü İskelesi’ne doğru yöneldi. Eylemin programının devamı için kitlenin Barış Anneleri’yle birlikte alana girmesi beklendi. Buna karşın eylem sonra erene kadar programsız bir şekilde gerçekleşti. Kürsüden yapılan konuşmalar ve programsızlık sonucu alanda rastgele atılan
sloganlar “Savaşa hayır barış hemen şimdi” vurgularını taşıyordu. Soyut ve talepkar barış çağrılarının işlendiği eyleme “Barış için Tek Yol Devrim” şiarını taşıyan yegâne akım KöZ’ün arkasında duran komünistler oldu. “Ezilenlerin Düşmanı Burjuva İttifaklara Her İki
Turda da Oy Yok”, “Barış için Tek Yol Devrim”, “Kahrolsun Ezen Ulus Şovenizmi, Kürtlerin Esareti İşçilerin Esaretidir” şiarlarının yanı sıra alanda “Kürtlere Özgürlük Ortadoğu’ya Barış” ve “Kürtlere Özgürlük Kurdara Azadi” , “Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek” sloganlarını attırdık.
Birkaç yıl öncesine kadar 1 Eylül etkinlikleri önceden hazırlığı yapılmış mitinglerle gerçekleşirken bu sene bir basın açıklaması olarak örgütlenen 1 Eylül eylemi gerçekleştiği formata göre kalabalıktı. Kadıköy İskele Meydanı’nı dolduran kitle programsız, siyasi içerikten yoksun basın açıklamalarının aksine tüm siyasal mücadelenin kristalize olduğu mitinglere duyulan ihtiyacı göz önüne sermiş oldu. Bu programsız ve içerikten yoksunluğun
nedenlerinden biri solun parçalı yapısı ve devrimci önderlik boşluğu olduğu kadar burjuvaziye yedeklenen solun kendini siyasetsizleştirmesi de bunda pay sahibidir. KöZ’ün arkasında
duranların ayırım noktası “Savaşlara Devrim Son Verecek, Barış için Tek Yol Devrim” demek olduğu kadar bu devrimi gerçekleştirecek bir partinin mevcut olmadığını ve yaratılması için sorumluluk alma çağrısını siyasal mücadele içinde muhataplarına
ulaştırmaktır.

Savaşlara Devrim Son Verecek!

Emperyalist Devletleri Yıkacak Olan Dünya Komünist Partisini Yaratmak için İleri!

Kadıköy’den Komünistler