İşçi sınıfının uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta Maltepe’de olacağız.

Ezilenlerin, emekçilerin kendi talepleriyle yer alacağı 1 Mayıs Mitinginde komünistler olarak “Sınırsız grev hakkı, Göçmenlere vatandaşlık hakkı, Siyasi Tutsaklara Özgürlük, Diyanetsiz Bir ülke, Kürtlere Özgürlük” gibi demokratik talepleri ve görevleri öne çıkaracağız. En küçük demokratik hakkın alınmasının bile günümüzde bir devrim sorununa bağlı olduğunu bildiğimiz için “Demokrasi Devrimle gelecek, Devrim İçin Devrimci Parti” pankartı arkasında saf tutacağız.

Başta Kürt ulusu olmak üzere tüm göçmenlere yönelik büyütülen ve emekçilerin birleşik mücadelesini engelleyerek, onları burjuva devletin arkasında saf tutmaya iten şovenizme karşı, “Kahrolsun Ezen Ulus Şovenizmi” şiarımızı 1 Mayıs alanında pankartlaştıracağız.

Ezilenlerin, emekçilerin, işçi sınıfının kurtuluşunun geçeceği biricik yol olan proleter bir devrimi bu topraklarda gerçekleştirmek için, yüzünü bolşevizme dönmüş, Mustafa Suphilerin TKP’sinin programını referans alan komünistlerin birliğini sağlayacak olan bir partiyi yaratmak zaruridir. Bu zaruriyetin sorumluluğunu üstlenen komünistler olarak “Yaşasın Komünistlerin Birliği” pankartını bu görevi üstlenmeye aday militanlara bir çağrı olarak alanda yükselteceğiz.

KöZ olarak 1 Mayıs Pazar günü saat 10: 00 da İdealtepe Marmaray çıkışında buluşuyor, bu talepleri ve şiarları savunan tüm militanları KöZ pankartı arkasında saf tutmaya çağırıyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs, Bıji Yek Gulan!
Yaşasın Komünistlerin Birliği
İstanbul’dan Komünistler