16’ncısı düzenlenecek olan 1 Mayıs Mahallesi 2 Eylül Kuruluş Festivali bu sene 31 Ağustos, 1 Eylül ve 2 Eylül tarihlerinde, 1 Mayıs Mahallesi Deniz Gezmiş Parkında gerçekleşecek. Bir dizi panelin, forumun, sunumların gerçekleşeceği festivalde konserlerde gerçekleşecek.

Bu seneki festivali örgütlemek üzere geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 1 Mayıs Mahallesi Festival Komitesi oluşturuldu.  Bu komitenin içerisinde bir dizi kurum ve siyasetle birlikte biz de KöZ olarak diğer senelerde olduğu gibi yer aldık. Festival çalışmalarına da azami düzeyde sorumluluk alarak dahil olmaktayız.

Bu seneki festivalde de, geçtiğimiz sene de olduğu gibi kadınların, festivalin bir gününü ayrıca örgütlemeleri kararı alındı. Bu karar alınırken de, 8 Martlardaki gibi gerekçeler öne sürülerek, kadın iradesinin hakim olması gerektiği, bu yüzdende erkeklerin dahil olmadığı toplantılar organize ederek bu günü planlamak gerektiği ifade edildi. Partizan, ESP, SMF, SODAP, HDP bu görüşü savundu. KöZ olarak bu tutuma karşı çıkmış olsak da platformdaki kurumların çoğunluğunun bu yönde görüş belirtmeleri sonucunda böylesi bir uygulamaya gidildi. Hem kadınların yaptığı toplantılarda, hem de festival komitesinin kendi toplantılarında, bu görüşün yanlış olduğunu, kadın sorununun siyasi bir sorun olduğunu, bununda iktidar meselesiyle alakalı olduğunun altını çizdik. İktidarın alınmasınında kadınlı erkekli örülecek olan birleşik mücadeleden geçeceğini, bunun dışındaki tutumların feminist bir bakış açısıyla burjuva anlayışa denk düşeceğini ve olası birleşik eylemleri böleceğini kaldı ki 8 Martlarda da böldüğünü ifade ettik. Yapılan bu tartışmaların ardından alınan karar doğrultusunda iki farklı festival örgütleme ekibi oluşmuş oldu. Bizde KöZ olarak her iki planlama ekibine de dahil olduk.

Festival toplantılarında festivalin içeriğinden maliyesinin karşılanmasına kadar bir dizi gündem ele alınarak bunların pratiğe geçirilmesi için planlamalar yapıldı. KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak, hem bu kararların alınmasında hem de bu kararların pratiğe geçirilmesine dair sorumluluklar üstlendik ve üstlenmeye de devam ediyoruz.

2 Eylül ruhuyla ezilenlerin emekçilerin mücadelesini seferber edecek olan devrimci partinin eksikliğinin bilincinde olarak bu partinin kurulması mücadelesini yürütüyoruz. Bu tarz faaliyetlerin içerisinde bu sorumlulukları almamızın temel gayesi de bu partiyi yaratma mücadelesinde yatmaktadır. Komünist partiyi kuracak, 2 Eylül Mücadelesini büyüteceğiz.

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler

Festival programına buradan ulaşabilirsiniz