1 Mayıs Mahallesi Halk Meclisi kurulduğu günden beri belirli gündemlerle toplanmış, ele aldığı gündemleri mahallenin tamamına yaymak için tüm kurum ve yöre dernekleriyle görüşmeler yapmıştır. Ele aldığı gündemlerden birisi olan imar barışı ve kentsel dönüşümle ilgili geniş bir halk toplantısı planlamış ve bu doğrultuda çalışmalar yürütmüştür.

22 Aralık’ta düzenlenen halk toplantısına, TMMOB ve Kent Hareketlerinin yanı sıra, Mustafa Kemal Mahalleleri Derneği avukatı da konuşmacı olarak katıldı. Sivas Boğazören derneğinde yapılan halk toplantısına mahalle halkının ilgisi ve katılımı da yoğundu.  Halk toplantısında ilk olarak halk meclisi adına divanda görev alan arkadaş konuşma gerçekleştirdi. Yaptığı konuşmasında halk meclisinin amaçlarından, faaliyetlerinden ve önümüzdeki süreçte yürütmeyi amaçladığı çalışmalarından söz etti.

Açılış konuşmasının ardından konuşmacılar sırayla söz alarak gündeme dair görüşlerini açıkladılar. Hali hazırda mahallemize yönelik uygulanmak istenilen kentsel dönüşüm planlarının, aslında mahalle emekçilerine yönelik saldırılar olduğundan, bu saldırılara karşı örgütlü bir şekilde mücadele yürütülmesi gerektiğinden söz ettiler. Kentsel dönüşüm ve imarla ilgili saldırılara karşı hali hazırda faaliyet yürüten Mustafa Kemal Mahalleleri Derneğine üye olup, bu saldırıların göğüslenebileceğinden söz ettiler.

Konuşmacıların ardından, halk toplantısına katılan mahallelinin imar barışı ve kentsel dönüşümle ilgili bir dizi soruları oldu. Ayrıca mahalle meclisi faaliyetlerine katılan arkadaşlarda söz alarak tüm bu saldırıların püskürtülmesinin yolunun mahalle meclislerinde örgütlenmesinden geçtiğini, vakit kaybetmeden meclis üzerinden bu mücadeleyi yükseltmek gerektiğini vurguladılar.  Oldukça verimli geçen halk toplantısı bundan sonraki faaliyetlere katılım çağrısı yapılarak bitirildi.

Köz’ün arkasında duran komünistler olarak Mahalle meclisinin kuruluşundan bugününe kadar bilfiil içerisinde yer aldık ve çalışmalarında aktif bir şekilde sorumluluk aldık ve almaya da devam edeceğiz.

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler