Cumhur İttifakı’nın korona salgını bahane ederek 1 Mayıs günü sokağa çıkma yasağını getirmesi, reformist solun ve sendikalarında zaten kitlesel bir 1 Mayıs gerçekleştirmek gibi bir niyetlerinin olmaması ile birlikte, 2020 1 Mayısı mitingsiz, kimi sembolik eylemlerle geçiştiriliyor.

İşçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ın tamda bu salgın döneminde hakim olan düzene karşı daha fazla mücadelenin yükseltileceği gün olması gerekir. Çünkü bu salgından da en fazla ezilenler emekçiler etkilenmekte, iktidarla bu salgınları ezilenlere karşı bir fırsata çevirmektedir. Tamda bu yüzden ezilenlerden emekçilerden yana olduğunu iddia eden tüm akımların salgın dönemlerinde evde kal çağrıları ya da balkonlardan sembolik müzikler çalma çağrıları yapmak yerine daha fazla sokağa çıkma ve emekçilerin sokak mücadelesini yükseltmek gibi önceliklerinin olması gerekir. Bu topraklarda Cumhur İttifakı ya da başka bir düzen partisinin iktidarı var olduğu müddetçe emekçiler zaten bu salgından kurtulamayacaklardır. O yüzden salgından kurtulmanın yolu da Cumhur İttifakı’nı süpürmekten geçer. Bu 1 Mayısın buna vesile olacağı eylemli dalgayı büyüten bir 1 Mayıs olmasının mücadelesini yürütmek gerekir. Ne Cumhur İttifakı’ndan ne de onun türevi olan Millet İttifakı’ndan kurtulmadan ezilenler lehine en ufak bir demokratik hakkın dahi doğmayacağı ortadadır. Bunlardan kurtulmanın yolu da seçimleri bekleyerek, salgın koşullarında evde kalarak ya da sembolik sosyal mesafeli eylemler yaparak olmayacaktır. Bu gerici ittifaklardan kurtulmanın tek yolu devrimden geçmektedir.

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak bu politik hattın savunucuları olduk ve bunun gereği olarak korona salgını döneminde hiçbir faaliyetimize ara vermeden, sokaklarda mücadeleyi yükseltme gayretinde bulunduk. Bu 1 Mayıs sürecinde de bulunduğumuz mahallede 1 Mayısa yönelik bir dizi faaliyetler gerçekleştirdik.

Bugünün 1 Mayıslarında öne çıkarılması gereken;  “Seçimle Değil Devrimle Gidecek, Siyasi Tutsaklara Özgürlük, Kürdistan’da İşgale Son, Yaşasın 1 Mayıs Bijî 1 Gulan, Yasaklara Karşı Tek Yol Devrim, Bolşevizm Kazanacak, Yaşasın Komünistlerin Birliği” sloganlarımızı 1 Mayıs Mahallesi duvarlarına yazdık.

1 Mayıs için çıkarılmış olan özel sayımızı mahalle semt pazarında ve mahalle esnaflarına yoğun bir şekilde dağıttık. Bu dağıtım esnalarında 1 Mayıs’a ve korona salgınına yönelik tutumlarımızı içeren ajitasyon konuşmaları gerçekleştirdik. Bu konuşmalarımızda, 1 Mayısları yasaklayan cumhur ittifakından kurtulmadan, korona salgınından da kurtulamayacağımızı bu yüzden de tüm emekçileri Cumhur İttifakı’na karşı eylemli mücadeleye çağırdığımızı ifade ettik.

Salgını bahane ederek ezilenlerin eylemlerini örgütlemekten kaçan tasfiyecilere inat bu mücadeleyi sürdürecek, devrim bayrağını daha da yükselteceğiz.

Yaşasın 1 Mayıs Bijî 1 Gulan!

Zindanlar Yıkılsın Tutsaklara Özgürlük!

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler