5 Mart Cumartesi günü 1 Mayıs Mahallesi Kadınlarının düzenlemiş olduğu ve bizim de örgütleyicisi olduğumuz “Yoksulluğa, İşsizliğe, Zamlara Karşı Bir Olalım, Mücadele Edelim” şiarlı bir eylem gerçekleştirildi. Bu eylemin hazırlık sürecinde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin çağrısıyla ve ortak bir bildiriyle karma bir eylem düzenleme kararı alınmıştı. Eylem gününe gelindiğinde ise 1 Mayıs Mahallesi’nin her köşesinde polis ablukası ile karşılaşıldı. Polisin engeliyle yürüyüş yasaklandığı için önceden belirlenen noktada karma bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Uzun zamandır 8 Martların “feminist” bir perspektifte ve salt kadınların bulunduğu bir eylem çizgisinden ibaret olması, devrimci çizgiden uzaklaşması nedeniyle bizler her bulunduğumuz ortamda nasıl 8 Mart 1917’nin birleşik bir ayaklanma ve çarın devrilmesiyle sonuçlandıysa bu 8 Martların da birleşik, kitlesel ve siyasetle eş güdümlü bir perspektifte örgütlenmesi gerekliliğini vurgulamaktayız. Bu çizgimiz doğrultusunda ise karma bir eylem olması gerekliliğini önermiştik. Bu önerimiz doğrultusunda karma bir eylem gerçekleştirildi. Bizler de bu eyleme “Savaşlara Devrim Son Verecek, Emperyalist Devletleri Yıkacak Olan Dünya Komünist Partisi’nin Yaratılması için İleri, Kadının Kurtuluşu İnsanlığın Kurtuluşudur, Kadınların Kurtuluşu için Tek Yol Devrim, Kadın Siyasi Tutsaklara Özgürlük ve Çarı Deviren Kadınlar Bu Topraklarda da Çarın Taslaklarını Devirecek!” yazan dövizlerimiz ile katılım sağladık.

Bugün 8 Mart tüm ezilen ve emekçilerin birleşik kitlesel mücadelesini örmeye hizmet etmelidir. Çünkü kadının kurtuluşu siyasal mücadeleden geçecektir. Kadınların, Kürtlerin, işçilerin sorunu ortaktır ve ancak devrimle kurtuluş bulacaktır. İçinden geçtiğimiz siyasal süreçte, savaşlar ve seçimler de bu mücadele alanlarına taşınmalıdır. Burjuvazi bugün iki gerici ittifakını ezilenlerin ve emekçilerin karşısına bir seçenek olarak sunup, emekçilerin mücadelesini bu gerici seçimlere hapsetmek istemektedir. Bizlerin görevi bu iki gerici ittifaka da geçit vermeyip, bu günleri birer mücadele günü olarak görüp bayrağımızı yükseltmek olacaktır. Bu perspektif ile eylemlere katılıp, kadınların kurtuluşu yolunda zorunlu bir adım olan proleter devrime önderlik edecek partiyi yaratma yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz.

 

Yaşasın 8 Mart!

Bolşevizm Kazanacak!

Anadolu Yakası’ndan Komünistler