1 Mayıs Mahallesi’nden komünistler olarak iki haftada bir düzenli yapmış olduğumuz, propaganda faaliyetimizin temelinde yer alan broşür okumalarını devam ettirmekteyiz. Son 2 oturumumuzda eksiklik nerede ve devrimci partinin siyasal bir mücadele ile yaratılacağı başlıklarını irdeledik.

Bizler: “Enternasyonalist devrimci bir siyaset etrafında kenetlenmiş devrimci ve komünist militanlarız, örgütlü çevreleri bir siyaset etrafında merkezileştirecek uluslararası çapta komünist bir platform mevcut değil’’ demekteyiz. Bu saptama da acil olan görevin ne olduğunu bize hatırlatmaktadır. Bu açıdan bakıldığında esas ayrımın böyle bir partinin olmadığını söylemek ve ardından bu eksikliği gidermek üzere örgütlü bir hazırlık faaliyetine girişmektir. İşte bu örgütlü hazırlık faaliyeti neticesinde bu toprakların komünist partisi yaratılacak ve dünya çapında bir komünist partinin yaratılmasının yolu açılmış olacaktır. Bu topraklarda böylesi bir komünist partinin yaratılması için gerekli olan kongreyi örgütlemeyi amaç edinen platformumuz, bu kongrenin nasıl örgütleneceğinin somut çerçevesinin tarif etmiş ve bu amaç doğrultusunda politik mücadeleye atılmıştır. Komünist enternasyonalin ilk 4 kongresinin ilke ve esaslarını, bu enternasyonale katılmanın 21 koşulunu ve Mustafa Suphi TKP’sinin program ve tüzüğünü kendisine referans edinen tüm güçlere bir çağrı yükseltmektedir. Hedeflenen kongre de, bu güçlerin bu platformda ortak vermiş oldukları mücadele neticesinde gerçek kılınacaktır.

Hedeflenen kongre veya kurulmak istenen komünist parti, masa başı görüşmelerle yada salt teorik mücadelelerle gerçek kılınamayacaktır. Hedeflenen komünist parti ancak ve ancak siyasal mücadelelerin neticesinde kurulabilecektir. Bugün komünistlerin birliği platformundaki örgütlü güçler bu hedef doğrultusunda bu siyasal mücadeleyi yürütmekte, siyasal mücadeleye sırtını çevirip ekonomizm ve parlamentarizm bataklığına saplananlarla da ayrım çizgilerini iyiden iyiye kalınlaştırmaktadır çünkü siyasal mücadele ancak ve ancak iktidar perspektifiyle yürütülebilecek, düzen tamirciliğine soyunmayacak, düzen içi ittifaklara bel bağlamayacak ve ekonomik taleplerle kitle kuyrukçuluğuna düşmeyecek bir mücadeledir.

Köz’ün arkasında duran komünistler olarak bugüne kadar yürüttüğümüz tüm mücadeleler böylesi bir siyasal mücadelenin parçalarıdır. Bugünde “Seçimleri Beklemeyeceğiz” başlığıyla başlatmış olduğumuz kampanyamızda aynı hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Cumhur ittifakından kurtulmak için Türkiye solunun seçimleri beklemesi ve millet ittifakına bel bağlamış olmasına karşın, bu ittifaktan ve türevlerinden kurtulmanın yolunun ezilenlerin emekçilerin birleşik mücadelesinden geçtiğini vurguladığımız bir kampanyadır. Sokak sokak ajitasyonlarla, bildirilerle, afişlerle ördüğümüz bu çalışmalarımızla yüzünü devrimciliğe dönmüş olan militanlarla buluşmayı hedefliyoruz. parlamentarist hayallere kapılmayıp devrim mücadelesini yükseltmek gerektiğini düşünen militanlara sesleniyoruz. Bugün böyle bir mücadelenin parçası olanlar ancak ve ancak Komintern’in kızıl çizgisine sahip bir partiyi yaratabilme cüretini kuşanabilirler.

Tıpkı karanlığın en koyu olduğu gecelerde, yıldızların en parlak olması gibi, oportünistlerin gözünü alacak, devrimcilere cesaret verecek, bolşevizmin kızıl yıldızını parlatmak için görev başına geçmiş komünistleriz ve ant olsun ki bolşevizmin kızıl yıldızı muzaffer olacaktır.

Bolşevizm Kazanacak, Komünist Bir Dünya Kuracağız!

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler