18 Mayıs’ın yıldönümünde, 1 Mayıs Mahallesi’nde “Kaypakkaya, Reformizmden Kopuştur, Reformistlerle Aynı Çatıda Buluşanlar 18 Mayıs’ı Anamazlar” şiarlı ozalitlerimizi mahalle duvarlarına astık.

Bugün bu şiarı yükseltmek, Kaypakkaya vurgusunu öne çıkarmak kemalizm ve ulusal kurtuluş mücadelesi noktalarını öne çıkarmak içim önemli bir konumda durmaktadır.

Nitekim bugün Kaypakkaya’nın mücadelesine baktığımız zaman onu diğerlerinden farklı kılan yönlerini vurgulamak önemlidir.

İbrahim Kaypakkaya’nın mücadelesini ayıran özelliği Suphi TKP’sine yönelik yaptığı vurgudur. Bu vurgunun bir yanıyla eksik olarak yapıldığı söylenebilir. İleri bir tutum olduğunu belirtmekle birlikte kopan kızıl ipi yakalamak bakımından eksik bırakılmıştır. Denizlerin THKO’yu kurma eylemini sahiplenirken aslında onların ardılları olduklarını ifade edenler onların koptukları merkezlerin bile gerisine düşmüşlerdir.

Bizler bugün tam da kızıl ipin yarım bırakıldığı yerden buna eş değer olarak bu mücadelenin kaldığı yerden devir alıp, Mustafa Suphi TKP’sinin ilke ve referansları ışığında devrimci partiyi kuracağız!

 1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler