Köz’ün arkasında duran komünistler olarak, 1 Mayıs Mahallesi’nde gazetemizin son sayısını ulaştırdığımız bir aile ile yaptığımız ev sohbetinde, önümüzdeki seçimlere dair konuşma fırsatımız oldu. Her ne kadar gündelik yaşamda seçimler gündemde olmasa da gördüğümüz kadarıyla seçimler sadece siyasi partilerin değil, normal yaşam içerisinde de herkesin gündeminde. 20 yıldır aynı yerde duran iktidar bu süre zarfında yaptıklarıyla, miadını doldurmuş ve ‘artık bu iktidarın değişmesi gerekli’ düşüncesini yaşamın her alanına taşımıştır.

Lakin gelgelelim yanıtı önemli olan bu iktidarın nasıl değişeceği ve yerine gelen iktidarın kimlerin işine yarayacağı sorusudur. Yaptığımız sohbetlerin tamamı bu sorular üzerinden şekillenmiş ve artık bu iktidar gitsin de yerine kim gelirse gelsin şeklinde söylemlerle devam etmiştir. Bu vesileyle biz de Köz’ün yaklaşan seçimlerdeki tutumunu anlattık. Bugün demokrasi sorunu Erdoğan adında vücut bulsa da, burjuva muhalefetin buna bir çözüm getiremeyeceğini dile getirdik. Bugün aslında yapılması gereken ‘bu gerici ittifaklara karşı seçimlerde bağımsız bir hat izlemektir’ şiarını olabildiğince yükseltmek ve ulaşabildiğimiz tüm kesimlere bunun propagandasını yapmak biz komünistlerin ödevleri arasındadır.

Burjuva seçimler hiçbir zaman ne Kürtlerin, ne Alevilerin, ne kadınların ne de işçi sınıfının yararına şekillenmiştir. Bugün bu bağımsız çizgiyi savunmamak Millet İttifakı’nın peşinden sürüklenmekten başka bir işe yaramaz diyerek sözlerimize devam ettik. Sohbetimizde emekçilerin seferberliği için bağımsız cumhurbaşkanı adayı kampanyasından da bahsetme fırsatımız oldu. Bugün bu topraklarda en küçük bir hakkı alabilmek için demokrasi gerektiği fikrinin ancak böyle bir çalışmayla mümkün olabileceğini, emekçiler ve ezilenlerden yana taraf durmak gerektiğinden bahsettik. Biz Köz’ün arkasında duran komünistler Türkiye’deki demokrasi sorunu ve demokrasi için devrimden başka yol olmadığını dile getirirken, bu devrimin de ancak ve ancak bir devrimci parti önderliği ile muzaffer olabileceği ve böyle bir partiyi yaratmak içinde komünistlerin birliğinin sağlanması gerekliliğinden söz ettik.

Köz’ün arkasında duran komünistler olarak, bulunduğumuz her alanda şiarlarımızı
yükseltmeye devam edeceğiz.

Anadolu Yakası’ndan Komünistler