1 Mayıs Mahallesi’nde kurulan pazarda 1 Mayısı takip eden iki hafta “Sınıf İşbirliği değil Sınıf Savaşı” başlıklı özel sayımızı dağıttık. Kılıçdaroğlu için oy kampanyası yapan farklı sol akımlar da pazarda seçim döneminde düzenli olarak bildiri dağıttığı için, aynı zamanda seçim döneminde solun görünür olan kısmı ekseriyetle “ilk turda gönderelim” kampanyasına teslim olduğu için bildirilerimizi alan kitlenin bir kısmı bizim de benzer bir tutum aldığımızı varsaydı. “Biz de sizdeniz”, “bu sefer göndereceğiz” benzeri yorumlarla karşılaştığımız oldu. Bu yorumları yapanlara bizim tutumumuzun Erdoğan’ı seçimle göndermek değil “düzen ittifaklarına oy yok” diyerek emekçilerin seferberliğinin önünü açmak yönünde olduğunu aktardık. Elbette ajitatif yönü ağır basan bir faaliyet olması açısından  tutumumuzu kapsamlı olarak açıklamak mümkün olmadı ancak tutumumuzun temel sebebini ifade ettik. Ayrıca bildirilerimizin ilgiyle okunduğunu gözlemledik.

Kalabalık bir dağıtım yapamadığımz için sesli ajitasyon yapmadık. Bu da pazarda daha az dikkat çekmemize neden oldu.

1 Mayıs’ın hemen ardından yaptığımız dağıtım sırasında bildirimizi alan bir kişi 1 Mayıs’ta Partizan’a yönelik saldırıya karşı tutumumuzun önemli olduğunu söyleyip bu konuda teşekkür etti.

Anadolu Yakası’ndan Komünistler