1 Mayıs Mahallesi’nden komünistler olarak Pazar günü “Temeli Çürük Cumhuriyet Gerileyen Hükümet Yıkmadıkça Yıkılmaz!” manşetli Kasım sayımızın tüm kurum ve esnaflara dağıtımını gerçekleştirdik.

Dağıtım esnasında gazetemizde yer alan “Kuvâ-yi Milliye kahramanlarına tutunmaya çalışanlar hangi dala tutunuyor?” başlıklı yazımınızın içeriğini gazete verdiğimiz kurumlarla konuşmalar sırasında aktardık.

Kuvâ-yi Milliye’nin çıkışının asıl olarak Sovyetlerin bir parçası olan Erzincan Şurası’nı parçalama amacı güderek, Mustafa Kemal önderliğinde ortaya çıkmış gerici ve karşı devrimci hareket olduğunu bilmeyen sol kesim ve oportünist unsurlar ancak Kuvâ-yi Milliye’ye ilerici sıfatını addederler vurgusunu yaptık.

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler