2 Eylül 1977’de kurulan 1 Mayıs Mahallesi’nin, kuruluş festivalinin bu sene 19’uncusu düzenlenecek. 4-5 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan kuruluş festivalinin örgütlenmesinde önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak yer alıyoruz. Bizimle birlikte festival örgütlenmesinde; HDP, HDK, ESP, SMF, Partizan, SGDF ve PSAKD bulunuyor. İki gün sürecek festivalin ana programında, ilk gün gerçekleşecek “Güncel Siyasi Gelişmeler” başlıklı bir panel ve forum, ikinci günü ise yürüyüş ve kadın forumu bulunuyor.

Festival örgütlenmesini ilk toplantısından itibaren toplantılarına düzenli olarak katılarak takip ettik. İlk iki toplantıda, bizim dışımızdaki siyasetlerin bu festivale yönelik tutumu, genel olarak halka gitmek, halka ulaşmak yöneliminde oldu. Festivalin örgütlenmesinin daha yerelci ve mahalle sorunlarına yönelik bir içerikle yapılması ve şiarların buna dair  oluşturulması gerektiğini belirttiler. Faşizme karşı başlığı altında somut olarak hedef göstermeden, bu koşullar altında var olan baskı aygıtına karşı bir perspektif çizdiler. Bizler ise, gerek mahalle bazında gerekse de bu coğrafya da gerçekleşen saldırıların merkezinin aynı olduğunu belirterek; bu süreçte yerelde kalınmaması, festival içeriğinin hedefine Cumhur İttifakı’nın konulması, siyasetin somuta indirgenerek net bir mücadele hattı örülmesi ve soyut bir faşizm tahlili aynı zamanda içerik olarak da yerelci eğilimlerden kaçınılması gerektiğini ifade ettik.

Gerçekleşen festival toplantılarında diğer siyasetlerin yönelimleri sonucunda belirlenen “Faşizme Karşı, 2 Eylül Ruhuyla Mücadeleye” şiarı belirlendi.

Halka gitme ve faşizme karşı genel söyleminde buluşan diğer akımlardan farklı olarak, siyasi perspektifimiz doğrultusunda festivalin içeriğinin politikleştirilmesi için panel önerisinde bulunduk, bu önerimiz kabul gördü. Festivalin ortak programı dışında kuracağımız çadır etrafında siyasi sohbetler benzeri etkinlikler yaparak bu olanağı siyasi olarak daha etkin  kullanmayı hedefliyoruz.

Festival organizasunu gibi faaliyetlerin içerisinde yer alarak, sorumluk almamızın temel gayesi devrimci partiyi yaratma mücadelesi büyütmektir. Komünist partiyi kuracak, 2 Eylül mücadelesini büyüteceğiz.

 Anadolu Yakası’ndan Komünistler