İşçi Emekçi Birliği İzmir bileşenlerinin çağrısıyla toplanan ve Türkiye tarihindeki en büyük işçi ayaklanmalarından biri olan 15-16 Haziran’ı eylemli biçimde anmak için bir basın açıklaması ve yürüyüş düzenleyen Alınteri, BDSP, DKDER, EHP, ESP, EKİB, İşçi-Sen, Kaldıraç, Köz, Partizan, SMF, Söz ve Eylem 15 Haziran Cumartesi günü Karşıyaka girişinde buluştu.

“54. Yılında 15-16 Haziran Direnişi Yol Gösteriyor!” pankartı açılarak Karşıyaka Çarşı boyunca sloganlarla bir yürüyüş gerçekleştirildi. Akabinde Karşıyaka İzban durağında ortak basın açıklaması okundu. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“İşçi sınıfı, kimi sendika ağalarının engelleme ve direnişi kırma hamlelerine rağmen, 15-16 Haziran 1970’de DİSK öncülüğünde, Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde 150 bin işçinin katıldığı büyük direniş olarak tarihe geçmiştir. Nitekim, bu direnişin etkisi ve korkusuyla bu değişiklik sonraki yıllarda Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiştir.

Aradan geçen yıllar boyunca uygulanan neoliberal politikalarla emeğin hakları birer birer budanırken, örgütlü yapıları da etkisizleştirilmiştir. Emekçi sınıfları hedef alan bu saldırılar 22 yıllık AKP iktidarı döneminde had safhaya ulaşmıştır. Özelleştirme, taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırma uygulamalarıyla iş güvencesi azalmış, esnek çalışma biçimleri yaygınlaşmış, kayıt dışı istihdam artmış, çalışma koşulları ağırlaşmış, ücretler düşmüş, emekçilerin hak arama talepleri polis şiddetiyle bastırılmıştır.

İktidar tarafından, sermayenin önündeki tüm taşlar temizlenirken halka zulüm edilmektedir. Öyle ki, son bir yıllık uygulamalar 22 yıllık AKP iktidarının egemen sınıflar lehine yürüttüğü çalışmaların bir özeti gibidir. Şimşek’in reçeteleri sadece yoksullaşma getirdi. Savaş politikalarına hız verildi. Emekçilerin hanesine yıldırım düşerken, sermayeye teşvik, yağma ve talan kapısı ardına kadar aralandı.

(…) Devletin, iktidarın baskılarına, saldırılarına karşı direnmenin tek yolu sokaktır. Sermaye düzenin saldırılarına karşı, kazanılmış haklarımızı korumak, daha fazla hak almanın tek yolu topyekûn direniştir. Sermaye düzeninin, ekonomik, sosyal yıkım saldırılarına, savaş politikalarına, tutuklama terörüne karşı tek yol birleşik mücadeledir. Fabrikalarda ve hayatın olduğu her yerde sömüren sınıfın karşısına işçi sınıfı olarak çıktığımızda hak ettiğimizi alabilir, sömürüye son verebiliriz. İşçi ve emekçileri, ezilen ve sömürülen kesimleri kapitalist sömürü düzenine karşı şanlı 15-16 Haziran direnişi ruhuyla örgütlenmeye, mücadeleye davet ediyoruz.”

Geçtiğimiz sene aynı gündemle gerçekleştirilen eyleme göre daha fazla örgütleyici kurumla, emekçilere seslenmek açısından daha elverişli bir noktada gerçekleştirilen bu eyleme Köz’ün arkasında duran komünistler olarak bayraklarımızla katıldık. Katılım konusunda yüksek bir katılımdan bahsedemesek de geçen seneye oranla artmıştı. 15-16 Haziran’ın derslerinin işçi sınıfının daha geniş kesimleri ile buluşması ve layıkıyla, daha güçlü eylemlerle anılması için daha fazla sorumluluk üstleneceğiz.

Yolumuz İşçi Sınıfının, 15-16 Haziran’ın, Gazi’nin, ’96 1 Mayısı’nın Ayaklanma Yoludur!

İzmir’den Komünistler