15-16 Haziran’ın yıl dönümüne yaklaşırken, “15-16 Haziran ve Devrimci Önderlik Boşluğunu Gösteren Ayaklanmalar” şiarlı duvar gazetelerimizi çalışma yürüttüğümüz alanlara astık.

Bugün bu şiarı yükseltmemizin sebebi, Gezi ve 15-16 Haziran gibi ayaklanmaların sorunun iktidarda olduğunu gösteren tarihler olmasıdır. Çözüm ise ancak siyasal iktidarın alınmasıyla çözülebilecektir. Tıpkı 15-16 Haziran gibi 71-72 kopuşu da önderlik boşluğunu hissedenlerin bulundukları yapıların bu boşluğu dolduramayacağını anladıkları bir pratiğin göstergesi olmuştur. Bu bilinç ile hazırlanan duvar gazetemizde şu cümleler yer almaktaydı:

“Eylemlerin başlamasına vesile olan her ne kadar DİSK ve içindeki TKP-TİP olsa da, eylemler ayaklanmaya dönüştükten sonra bu özneler geri basmış ve eylemlerin önünü kesmeye çalışmıştır. 15-16 Haziran’ı DİSK değil, 71 Kopuşunu gerçekleştiren, THKO’yu, THKP-C’yi, TKP/ML’yi kuracak olan devrimciler eliyle mayalandı ve DİSK yöneticileri “yatıştırmak” için 15- 16 Haziran’ın militanlığının karşısında durmuştur. 71 kopuşu devrimcilerinin ilk devrimci eylemi, “bunlarla olmaz!” diyerek TİP’ten kopmalarıydı. Azınlıkta kalma pahasına siyasal gerçekleri söyleme cüretiydi.

71-72 kopuşunun da 15-16 Haziran’dan hemen sonra oluşu tesadüf değildir. Önderlik boşluğunu hissedenlerin bulundukları yapıların bu boşluğu dolduramayacağını anladıkları bir pratiktir. 15-16 Haziran’ın işçi hareketi içinde sürdürülememesinin esas nedeni bu sürekliliği sağlayacak devrimci bir partinin eksikliğidir. Bugün için bu kopuşu gerçekleştirenler gibi Komünist Parti kuracak olan cürete ihtiyacımız var. Bu eksikliği giderecek olan büyük çaplı bir ayaklanmaya önderlik edip ayaklanmaya siyasi hedeflerini gösterecek bir devrimci partinin yaratılmasıdır. Böyle bir parti Komünist Enternasyonal’in derslerini rehber edinmeksizin yaratılamaz.”

Bizler bu ayaklanmaları devrimci bir partiyle taçlandıracak, ayaklanmalara önderlik edebilecek partinin kurulması adına bu mücadeleyi yükseltmeye devam edeceğiz.

Yaşasın Komünistlerin Birliği!

Anadolu Yakası’ndan Komünistler