Bileşeni olduğumuz İşçi Emekçi Birliği “15-16 Haziranlar için İleri!” şiarıyla eylemler örgütlüyor. 16 Haziran’da Kadıköy’de yapılacak eylemde Köz olarak katılacağız. Gezi ve 15-16 Haziran Ayaklanmalarının yıldönümünde hükümeti emekçilerin kitlesel eylemleriyle süpürmek gerektiğini, ayaklanmaların çağrısının parlamentarizm değil devrim olduğunu öne çıkaracağız. 15-16 Haziranları yaratanların parlamentarizmden kopuşu olan 71-72 devrimci kopuşunu sahiplendiğimizi vurgulayacağız.
Eyleme katılmak üzere saat 19.00’da Köz bürosunda buluşuyoruz.
İstanbul’dan Komünistler