15/16 Haziran 1970 büyük işçi ayaklanmasının 52. Yılında bileşeni olduğumuz İşçi emekçi Birliği Kadıköy’de bir eylem gerçekleştirdi. Eylemde “İşçi Emekçi Birliği Yeni 15/16 Haziranlar Yaratacak” pankartı açıldı.

İskele meydanında yapılan basın açıklamasına platform bileşenleri kendi flamaları ve dövizleriyle katılım sağladı. Eylemde farklı iş sektörlerinde direnişte bulunan işçiler adına konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalara ek olarak HDP milletvekili Musa Piroğlu da eylemde konuşma gerçekleştirdi.

Eylemde sık sık; “işçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek, Direne Direne Kazanacağız, Hak Verilmez Alınır, Zafer Sokakta Kazanılır, Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz, Yaşasın 15/16 Haziran Direnişimiz” sloganları atıldı.

Köz’ün arkasında duran komünistler olarak bizde bu eyleme kendi flama ve dövizlerimizle katılım sağladık. Dövizlerimizde; “Rojava’nın Düşmanlarına Geçit Vermemek İçin 15/16 Haziranın Yolundan Hükümeti Süpürelim, Sermaye Hükümetinin Saldırılarına Karşı Sermaye Partileriyle Değil 15/16 Haziran Ruhuyla Mücadele Edelim, Mızmız Muhalefetle Yoksulluğa Karşı Mücadele Verilmez, Yoksulluktan Kurtulmak İçin Kitlesel Eylemlerle Hükümeti Süpürelim” şiarlarını öne çıkardık.

Her ne kadar yapılan 15/16 Haziran anmalarında daha çok ekonomik talepler ve kimi işçi eylemlerindeki kısmi talepler öne çıkarılsa da, 15/ 16 Haziran ayaklanmasının mahiyeti bunlarla sınırlı kalmamıştır. Aksine, işçi sınıfının haklarına yönelik saldırıları püskürtebilmenin yolunu açmak için bu saldırıların kaynağı olan Demirel hükümetini süpürmeyi amaçlayan bir ayaklanma olarak tarihte yerini almıştır. Bugüne tuttuğu ışık da buradan bu amaçtan başlar. Hükümeti süpürecek bir ayaklanmayı proleter bir devrimle taçlandıracak olan komünist partisini yaratmadan da bu ayaklanmalar tıpkı 15/16 Haziranda olduğu gibi sönümlenmeye mahkum olacaktır. Bu siyasal bilinci kuşanan komünistler olarak elbette bu eylemlere kısmi taleplerle değil, burjuva muhalefetlere yedeklenmeden, bağımsız devrimci bir çizginin gereğini yerine getirmek üzere katıldık katılıyoruz. İşçi sınıfının demokratik haklarını almasının yolunun ise, yine işçilerin düşmanı olan bu hükümetin Rojavaya yönelik saldırılarının karşısına dikilmek gerektiğini ifade ediyoruz. Yeni 15/16 Haziranları yaratmanın yolundan ilerlemek için bu siyasal bilinçle mücadele hattını büyütmek gerekir.

Rojava’nın Düşmanlarına Geçit Vermemek İçin 15/16 Haziran’ın Yolundan Hükümeti Süpürelim!

İstanbul’dan Komünistler