KöZ olarak YDİ Çağrı ile birlikte DİSK’in 15-16 Haziran Ayaklanması’nın yıl dönümünde gerçekleştireceği mitinge “15-16 Haziran’ın Çağrısı Parlamentarizm Değil DEVRİM” şiarını yazdığımız pankart arkasında katılıyoruz.

Gündemimizde elbette 23 Haziran seçimleri var, bugün de işçiler emekçilerden yana kazanımlar için seçimlerde burjuva ittifaklara yedeklenmemek gerektiğini, emekçilerin 15-16 Haziran Ayaklanmasındaki gibi bir seferberliğini örmek gerektiğini anlatacağız. Bu yüzden 23 Haziran seçimlerinde “Ne Cumhur Ne Millet 23 Haziran’da Boykot Et” şiarını yükselteceğiz. “Ne AKP Ne CHP Kurtuluş Birleşik Mücadelede” şiarını haykıracağız.

Ancak bugün de yine 15-16 Haziran Ayaklanmasının gerçekleştiği dönemdeki esas eksikliğin, harekete geçmiş kitlelere önderlik edecek bir devrimci parti eksikliğinin sürdüğünü vurgulayacağız. Sloganlarımızla dövizlerimizle “Devrim İçin Devrimci Parti Parti İçin Komünistlerin Birliği” şiarını alana taşıyacağız.

İstanbul’dan Komünistler