15 Mart Salı günü 1 Mayıs Mahallesi’nde düzenlenecek olan “12-15 Mart Gazi ve 1 Mayıs Katliamlarını Unutmayacağız, Unutturmayacağız” şiarlı anmaya Anadolu Yakası’ndan komünistler olarak katılacağız.
Anmaya katılmak için saat 15:00’te 1 Mayıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği/ Cem Evi’nde buluşacağız.
Anmaya “Savaşlara Devrim Son Verecek, Emperyalist Devletleri Yıkacak olan Dünya Komünist Partisi için İleri, Siyasi Tutsaklara Özgürlük!” şiarlı dövizlerimiz ile katılım sağlayacağız.
Anadolu Yakası’ndan Komünistler