Üniversitelerden komünistler olarak, 15’lerin katledilişlerinin 99. yılına istinaden “On beşleri anmak ne demektir?” başlığını taşıyan duvar gazetesi çalışması yaptık.
28 Ocak 1921’de katledilen 15’leri layıkıyla anmanın yolu, onların kızıl çizgisine sahip çıkıp onları aşacak devrimci komünist önderliği yaratma mücadelesinden geçmektedir. KöZ’ün arkasında duran komünistler, Komünist Enternasyonal’in ilke ve esaslarını savunup, onun ilk kurucuları arasında yer alan Türkiyeli komünistlerin programını bayrak edinerek komünist bir dünya yaratma yolunda mücadeleyi sürdürmektedir.
Mustafa Suphilerin TKP’si, sınıfsız bir toplum yaratma, proleter devrime önderlik edip işçi köylü şuraları cumhuriyetini kurma uğruna mücadele ettiler ve katledildiler. 15’leri gerçekten anmak, onların gerisine düşmeden proleter devrim yolunda kızıl çizgiyi takip etmek demektir.
15’lerden Komünistlerin Birliğine Komünist Mücadele Sürüyor!
Üniversitelerden Komünistler