Katledilmelerinin 99. Yılında 15’leri anmanın, onların kızıl çizgisine sahip çıkmak olduğunu savunanlar olarak bu yılda Mustafa Suphileri anma etkinliği organize ediyoruz. 26 Ocak’ta Söz ve Eylem, Avrora Kolektifi ve Çağrı ile birlikte gerçekleştireceğimiz anma öncesi 1 Mayıs Mahallesi’nde etkinliğe çağrı ve Suphilerle ilgili çalışmalar yaptık.

“On beşleri anmak ne demektir” başlıklı çıkardığımız duvar gazetelerini, mahallenin işlek yerlerine astık. Etkinliğin duyurusu için hazırlanmış olan iç mekan afişlerini de mahalledeki esnaflara ve duraklara asarak etkinliğe çağrı yaptık. Afişlemelerin dışında duvarlara Suphileri anmanın bolşevizmin mirasına sahip çıkmaktan geçtiğini ifade edecek olan sloganlarımızı yazdık.

Komünistler olarak biliyoruz ki; Suphileri anmak demek, onların isimlerini akılda tutma değildir. On beşleri anmak, Onların partisinin programına ve bu partinin bağlı olduğu Komintern’in ilke ve esaslarına bağlı kalmak ve o çizgiyi yaşatma mücadelesi vermektir.

Suphilerin TKP’si Kurulacak, Bolşevizim Kazanacak!

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler