Bileşeni olduğumuz İşçi Emekçi Birliği’nin 17 Aralık’ta düzenleyeceği “İnsanca Yaşanacak Bir Ücret İçin Mücadele Edelim” şiarıyla düzenlenen eyleme Köstebek Kolektifi ve KöZ imzalı ortak dövizlerimizle katılacağız.
Eylemde “İşçilerin ekmeğe değil iktidara ihtiyacı var; İnsanca yaşam ancak proletarya diktatörlüğü ile mümkün” şiarlarının yanı sıra tasfiyeciliğe karşı örgütlü mücadelede ısrarın bir göstergesi olan 19 Aralık direnişini yıl dönümünde gerçekleşecek olan bu eyleme ve eylemlere “Cumhur İttifakı’ndan kurtulmak için 19 Aralık’ın faillerinden medet umma, emekçilerin seferberliğini yükselt; Siyasi tutsaklara özgürlük; Örgütlü devrimcilerdi devrim için öldüler; Zindanlar yıkılsın tutsaklara özgürlük” şiarlarıyla taşıyacağız.
Eyleme katılmak üzere 16.30’da KöZ bürosunda buluşacağız.