Köz’ün arkasında duran komünistler olarak Esenyurt’ta gerçekleşen 18 Mayıs yürüyüşüne katıldık.

Katledilişinin ellinci yılında Kaypakkaya’yı anmak için gerçekleştirilen yürüyüşü Partizan, Yeni Demokrat Gençlik, Gençlik Komünleri ve biz örgütledik.

“İbrahim’in İzinde Umut Örgütlü Mücadelede” pankartıyla gerçekleştirilen yürüyüşte “18 Mayıs’ı Unutma Unutturma!”, “Devrimciler Ölür, Devrimler Sürer!”, “Önderimiz İbrahim, İbrahim Kaypakkaya!”, “İbo Mahir Deniz, Sürüyor Sürecek Mücadelemiz!”, “Yaşasın Devrimci Dayanışma!” sloganları sıklıkla atıldı.

Yapılan yürüyüşe bayrağımız ve şu dövizlerimizle katıldık: “Kaypakkaya’nın Yolu Sınıf Savaşının Yoludur! Burjuva İttifaklara Hiçbir Turda Oy Yok!”, “Kaypakkaya Reformizmden Kopuştur! Cumhurbaşkanı Seçiminde Karşı Devrimcilerle Saf Tutanlar 18 Mayıs’ı Anamazlar!”, “Deniz İbo Çayan Savaşa Devam! Örgütlü Devrimcilerdi, Devrim İçin Öldüler!”, “Nurhak’tan Vartinik’e Devrimci Kopuşun Mirasçısıyız!”

Kaypakkaya’nın kavgasını onun bıraktığı yerden devralıp ileriye götürecek, işaret ettiği Suphi TKP’sinin “İlke ve Esaslarını” referans alan komünist partiyi bu topraklarda yaratacağız.

Beşiktaş’tan Komünistler