Kıvılcım Kültür Merkezi’nde 19 Aralık yıldönümü için düzenlenen, “Üstü Kalsın” isimli film
gösterimi etkinliğine katıldık.

Film gösteriminin ardından etkinlik, 19 Aralık’ı yaşayan bir arkadaşın tanıklıklarından söz etmesiyle devam etti. Ardından, çeşitli görüşlerin ve katkıların sunulduğu kısımda KöZ’ün arkasında duran komünistler alarak biz de söz aldık.
Burjuva sosyalistlerinin hiç yaşanmamasını umut ettiği, hafızalardan silmeye çalıştığı 19 Aralık Devrimci Örgütte Israr direnişinde düşenleri anarak konuşmamıza başladık.

Devrimci mücadeleye “koşullar el verdiği oranda” katılan, yenilgi ihtimali olan kavgaları “maceracılık” olarak karalayan hesapçı zihniyete inat, devrimci örgütte ısrar edenlerin anısına sahip çıkmak için her türden tasfiyeci yaklaşıma karşı devrimci örgüt ve örgütlü irade vurgusunu yapmanın, bugün doruk noktasına ulaşmış tasfiyeci sürecin içindeyken daha da önemli olduğunu söyledik. Bu toprakların bir devrim toprağı olduğunu dile getirerek, 19 Aralık’ta düşenlerin tasfiye edilemeyen bir zincirin, Mustafa Suphilerin, Kaypakkayaların, Rojava’da düşenlerin, militan ve sebatkar mücadele yürüten sayısız devrimciyle aynı zincirinin bir parçası olduğunu dile getirdik. KöZ’ün arkasında duranların da mücadelelerinin nesnel temelinin bu zincir olduğunu vurguladık. Devrimcilerin üzerine düşen görevin 19 Aralık faillerine karşı mücadeleyi büyütmek olduğunun altını çizdik. Bugün de bu mücadeleyi büyütmenin yolunun, 19 Aralık’ın faili düzen güçlerine karşı emekçilerin seferberliğini yükseltmek olduğunu vurguladık. Erdoğan’dan Amerikancı muhalefetin parlamenterist yoluyla kurtulunamayacağını, demokrasinin ancak 19 Aralık’ın faillerini püskürterek, ancak bir devrimle geleceğini söyledik. Devrim için gerekli unsurun devrimci parti olduğunu dile getirerek KöZ’ün de bu devrimci partiyi yaratacak yegane odak olduğunu belirttik. Tasfiye edilemeyen devrimci damarın parçası olan kesimlerle de siyasal mücadelenin, partiyi yaratma mücadelesinin içinde buluşacağımızdan emin olduğumuzu belirterek konuşmamızı sonlandırdık.

Etkinliğin görüş belirtme kısmının ardından ‘19 Aralık Devrimci Örgütte Israr Direnişi’ başlıklı özel sayılarımızı yaygın bir biçimde dağıttık.

Özel sayımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Örgütlü devrimcilerdi, devrim için öldüler!
Cumhur İttifakı’ndan kurtulmak için 19 Aralık’ın faillerinden medet umma, emekçilerin
seferberliğini yükselt!

Beşiktaş’tan Komünistler