1 Mayıs Mahallesi 2 Eylül kuruluş festivali 41. Yılında devrimci demokrat kurumların ve siyasetlerin ortak faaliyetiyle 16.kez örgütlendi. 2 Eylül 1977’ye gelen süreçte defalarca kez yıkım gören ve her seferinde devrimcilerin öncülüğünde mahalleli emekçilerin el birliği ile kurulan mahalle; tüm saldırı ve baskılara rağmen bu güne kadar kendisini bir şekilde var etmiş ve kuruluşundaki dayanışma ve mücadele dokusunu korumaya çalışmıştır. Bu geleneğin bugüne kadar gelmesi elbette devrimcilerin varlığıyla ve mücadeleleriyle izah edilebilir. Bugün bu festivallerin devam ediyor olması da bu dokunun korunmasına ve ileri ki süreçlere taşınmasının teminatlarından birisidir. Bu bilinçle bakıldığı için festival,  1 Mayıs Mahallesi’nde faaliyet yürüten siyasetlerin ortak bir faaliyeti olarak örgütlenmektedir ve de örgütlenmeye devam edecektir. KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak, en başından beri bu festivallerin örgütlenmelerinde bilfiil sorumluluk alarak bu geleneğin devam ettirilmesinde rol oynadık ve bu konudaki sorumluluklarımızla da hareket etmeye devam edeceğiz.

Festival 3 gün olarak planlandı ve bunun 2. günü siyasetlerin kadın kolları tarafından örgütlenerek bir kadın festivali olmasının kararı alındı ve bu şekilde örgütlendi. Festival alanında festivalin başladığı ilk günden itibaren siyasetlerin ve kurumların stantları kuruldu.

Festivalin 1.günü cezaevlerinde uygulanan tecrit gündemli panel gerçekleştirildi. Bu panelde HDP’den ve TDİ’den(Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi) konuşmacılar yer aldı. Panelin dışında 1 Mayıs Mahallesi’nin kuruluşunu anlatan belgeselin gösterimi gerçekleştirildi. Ardından kentsel dönüşüm ve imar iskan barışına dair bilgilendirme sunumu yapıldı. Mahalle emekçilerini, oldukça yakından ilgilendiren bu sorundan kaynaklı bu sunum yoğun ilgiyle dinlendi. Sonrasında ise festival konserlerle devam etti.

Festivalin 2. gününde, kadın arkadaşların hazırladıkları programlar gerçekleştirildi. Mahalledeki cem evinden başlayarak festival alanına kadar “Erkek Egemenliğini Tanımıyor, 2 Eylül Ruhuyla Mücadeleyi Yükseltiyoruz” pankartı arkasında sadece kadınların katıldığı bizimde dahil olduğumuz temsili flamaların taşındığı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Katılımın oldukça düşük olduğu yürüyüş yoğun polis ablukasına rağmen alana kadar gerçekleştirildi ve festival alanında yapılan basın açıklamasıyla sonlandırıldı.  Yürüyüşün ardından festivalin diğer programları gerçekleştirildi. “Kadının Tarihsel Süreçteki Rolü” gündemli  ve “Kadına Yönelik Şiddet ve Kadının Ekonomideki Rolü” başlıklı iki panel gerçekleştirildi. Tarihsel süreçteki rol panelinde KöZ, DKH ve YDK konuşmacı olarak katılırken, Ekonomideki rol paneline TJA, SKM ve YDK konuşmacı olarak katıldılar. Yapılan panellerin ardından HDP Milletvekili Serpil Kemalbay da gelen kitleye yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. Panellerin ardından kadının mücadele tarihindeki yerine dair kısa bir slayt gösterisi yapıldı. Sonrasında müzik grupları sahne alarak festival programı sonlandırılmış oldu.

Festivalin 3. ve son gününde, festivalin her yıl örgütlenen anma yemeği ve yürüyüşü gerçekleştirildi. Saat 12 de cem evinde verilen anma yemeğinin ardından 1 Mayıs Mahallesi son duraktan başlayarak festival alanına kadar süren bir yürüyüş gerçekleştirildi.  Temsili flamaların taşındığı yürüyüşte, “Dün Bizimdi, Gün Bizim, Yarın Bizim Olacak, 2 Eylül Ruhuyla Mücadeleyi Büyütüyoruz” pankartı taşındı. Festival yürüyüşüne katılım son birkaç yılda olduğu gibi oldukça sınırlı ve düşük oldu. Bu yılki katılımı etkileyen etmenlerde birisi de, 1 Eylül Barış mitinginin de aynı saate denk gelmesiydi.  Gene yoğun polis ablukasında gerçekleşen yürüyüş, tüm bu baskılara  rağmen ve her yerde olduğu gibi mahallede de en ufak bir basın açıklamasına dahi sert müdahalelerin olduğu dönemde anlamlı bir yerde durmaktadır. Yürüyüş boyunca; Yaşasın 2 Eylül Direnişimiz, Yıkımlara, Yozlaşmaya Geçit Vermeyeceğiz, Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz, Yaşasın Devrimci Dayanışma sloganları sıklıkla atıldı. Festival alanına kadar süren yürüyüş burada yapılan basın açıklamasının ardından sonlandırıldı.

Festivalin son günü, panel ve ardından verilen konserlerle son buldu.

2 Eylülden Bugüne, Yaşasın Eylemli Sınıf Mücadelesi

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler