“1 Mayıs yasaklara sığmaz” diyen sosyalist-devrimci akımlar olarak 26 Nisan’da Konak İskelesi önünde ortak bir bildiri dağıtımı gerçekleştirdik.

Bu eylem birliğinin bileşenlerinin taraftar ve militanlarının önlükleri ile ve her akımın kendi bildirisi ile katıldığı faaliyet boyunca yüzlerce emekçiye bildirilerimizi, binlercesine sesimizi ulaştırdık. Yapılan ajitasyonlar genel olarak destek görse de birkaç faşistin sataşma ve tacizlerine da maruz kaldık. Fakat bildiri dağıtımını otuzu aşkın kişiyle gerçekleştirmiş olmamız onların homurdanmalarını etkisiz kıldı.

Faaliyetin ancak yarısından sonra durumdan haberdar olan polis yaklaşık yirmi kişi ile bulunduğumuz yere gelip GBT alarak göz korkutmaya çalışsa da faaliyetimizi kesintiye uğramadı, ajitasyonları sürdürdük.

Biz yaptığımız ajitasyonlarda şunları vurguladık:

“Milyonlarca işçiyi her gün fabrikalara, atölyelere, inşaatlara sürüp, ölümüne çalıştıranlar bize 1 Mayıs’ta sokağa çıkamazsınız diyor. Ancak patronların kar ve çıkarları için dışarı çıkmamıza müsaade edenler bize alanları yasak etmeye kalkıyor.

Onların derdi hastalığın yayılmaması, insanların sağlığı değil, sömürü düzeninin kesintisiz çalışması. Onların endişeleri emekçilerin salgından kırılması değil, alanlarda buluşması. Dertleri emekçileri değil zayıflayan iktidarlarını, saltanatlarını korumak.

Bu iktidar defedilmeden emekçiler nefes alamaz. 1 Mayıs yasaklara sığmaz. 1 Mayıs’ta sokaklara!”

Bir saate yakın süren ve son derece olumlu bir atmosferde geçen ortak faaliyetimizi sorunsuz tamamlayarak ayrıldık.

Emekçileri ezen, asalakları koruyan yasak ve baskılarla 1 Mayıs’ı zincirlemelerine izin vermeyeceğiz.

Yaşasın Devrimci Dayanışma!
1 Mayıs Kızıldır, Kızıl Kalacak!

İzmir’den Komünistler