Aydınlı Mahallesi’nde  “6 Mayıs THKO’dur, Anti-Emperyalizmdir Onların Mücadelesini İleriye Taşımak  Lozancıların, İstabul Sözleşmecilerin Değil Devrim Diyenlerin Harcıdır” yazılı pankartı astık.

THKO militanlarının katledilişinin yıl dönümünde 71-72 kopuşunu gerçekleştiren devrimcileri andık. THKO’yu kuranlar, devrimci çıkışlarını komünist bir çizgiyle buluşturamamış olmalarının bedelini bedenleriyle öderken, Denizlerin mirasçısı olduklarını dile getiren sol akımlar onların koptukları oportünist çizgiyi, geldikleri nokta itibariyle bir adım bile öteye taşıyamamışlardır ve Denizlerin gerisine düşmüşlerdir.

TC devletinin karşısına TİP’in oportünist çizgisinden kopup silahlı bir örgüt olan “Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu”nu kuran devrimcilerin çizgisini, maceracı gençler olarak mahkûm edip tasfiye edenler bugün devletin kurumlarına yaslanıp faşizme karşı demokrasi mücadelesini yükseltirken, yahut bu tutuma sessiz bir şekilde destek çıkarken, ne THKO’nun mirasına sahip çıkabilirler ne de Denizleri hak ettikleri gibi politik bir çizgide anabilirler. Burjuva devletlerin kendi aralarında imzaladıkları anlaşmaları kazanılmış mevzi olarak görenler THKO’ya sahip çıkmazlar.

KÖZ’ün arkasında duran komünistler olarak, 71-72 kopuşunun önderlerine,  THKO’ya sahip çıkabilmenin yolunun ancak onların devrimci çıkışlarını komünist bir çizgiyle buluşturup devrimci partiyi yaratmaktan geçtiğini biliyoruz ve mücadelemizi devrimci partiyi yaratmak için veriyoruz.

Tuzla’dan Komünistler