Hisarüstü Mahallesi’nde “6 Mayıs THKO’dur, Anti-Emperyalizmdir Onların Mücadelesini İleriye Taşımak  Lozancıların, İstabul Sözleşmecilerin Değil Devrim Diyenlerin Harcıdıryazılı pankart çalışması gerçekleştirdik.

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu’nu kuran devrimciler 71-72 Kopuşunun parçası olup en erken harekete geçenlerdir. Muhtelif yazılarımızda ifade ettiğimiz gibi 71-72 devrimci kopuşunu gerçekleştirenler aynı zamanda anti-emperyalist mücadeleye ve bu mücadelenin veriliş tarzına dair bir kopuş gerçekleştirmişlerdir.

Türkiye’nin Osmanlı’dan süregelen halklar hapishanesi niteliğini pekiştiren ve onu emperyalistlerin uzantısı olarak Ortadoğu gericiliğinin kalesi haline getiren Lozan’ı sahiplenen veyahut İstanbul Sözleşmesini kadın cinayetlerini engelleyen bir mevzi olarak gösteren siyasi akımlar takipçisi olduklarını iddia ettikleri 71-72 Kopuşunun parçası olan örgütlerin mücadelesini ileriye taşıyamazlar.

Tamamlanamamış 71-72 Kopuşunu ileriye taşıyıp tamamlamak, bu kopuşu buluşması gereken kızıl çizgiyle buluşturmak Komünist Enternasyonal’in takipçisi olma iddiasındakilerin boynuna borçtur. Bu sebeple bugün KöZ’ün arkasında duran komünistler “Tek Yol Devrim!” sloganını öne çıkartıp bu sloganı “Devrim İçin Devrimci Parti!” sloganıyla tamamlayarak öncelikli stratejik hedefi işaret etmektedir.

Devrim İçin Devrimci Parti!

Parti İçin Komünistlerin Birliği!

 

Boğaziçi Üniversitesi’nden Komünistler