1 Mayıs Mahallesi’nde belirli periyotlarla gerçekleştirdiğimiz okuma faaliyetlerimizi bütün ülkelerin komünistleri birleşin broşürünün bağlanılması gereken gelenek kısımlarını okuyarak devam ettirdik.

Bu bölüme dair yaptığımız tartışmalarda asıl olarak KöZ’ün arkasında duran komünistlerin bağlandıkları geleneğin ne olduğu üzerinde durduk. Broşürün ilgili kısımlarına yönelik konuşma yapan yoldaş şunlara değindi:

“Her siyasi ekibin kendilerini yasladıkları bir geleneği vardır. Türkiyede asıl olarak var olan siyasetler kendilerini  71 devrimci kopuşuyla ortaya çıkan, THKO, THKPC ve TKP/ML’den birisine dayandırmaktadır. Şurası da bir gerçektir ki, var olan bu siyasi ekiplerin hiçbiri bu üç örgütün siyasi çizgisini devam ettirememiş, 71 devrimci kopuşunun muhasebesini doğru temellerde yapamamış, ya da yapmamış, tasfiyeci bir hatta ilerleyerek, niyetlerinden bağımsız da olsa, bu topraklarda hiç eksik olmayan devrimci atılımların sönümlenmesine sebep olmuşlardır. 71 Devrimci kopuşunun mirasını, Komünist Enternasyonalin ilk dört kongresindeki kızıl çizgiyle buluşturamayanların ya da buluşturmayanların varacağı nokta da elbette tam olarak tasfiyeci rüzgarlara kapılmak ya da tasfiyeci bir hatta yer almaktır. İşte KöZ’ün arkasında duran komünistlerin bağlandığı gelenek bu buluşmanın tam da kendisidir. İlk Fransız devrimci olan Babeuf’ten, Komünistlerin Birliği’ne ve oradan da 2. Enternasyonalin oportünist ve revizyonist çizgisini alt ederek kurulmuş olan Komünist Enternasyonal’e uzanan kızıl çizginin takipçisiyiz. Bu çizgiyi bu topraklara taşıyan Mustafa Suphilerin TKP’sinin program ve tüzüğünü kendimize referans alanlarız. Bu topraklarda revizyonizimden, parlamenterizmden ve demokrasi naraları atarak muhalefet hareketi örmeye çalışan siyasi akımdan kendisini koparan 71 devrimci kopuşunun mirasını devralanlarız. Bu kopuşu, Şefik Hüsnü TKP’sinin revizyonist çizgisiyle hesaplaşarak Mustafa Suphilerin TKP’sine bağlayarak komünist bir partiyi yaratmaya çalışanlarız. Bağlandığımız devrimci gelenek budur. Bu geleneğe bağlanılmadan verilecek olan tüm mücadeleler, 71 devrimci kopuşunun ardılları olduğunu iddia edenlerin olduğu gibi tasfiyeci girdaplarda savrulmanın ötesine geçmeyecektir.

İddiamız odur ki; bu gelenek yaşatılacak, komünist dünya partisi yaratılacak ve komünist dünya kurulacaktır. “

Bolşevizm Kazanacak, Komünist Bir Dünya Kuracağız

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler