17 Aralık Cumartesi günü saat 17.00’da İşçi Emekçi Birliği tarafından “İnsanca Yaşanacak Bir Ücret İçin Mücadele Edelim” şiarıyla düzenlenen eyleme katıldık. Eyleme ortak siyasi vurguları dile getirmek üzere Köstebek Kolektif ve KöZ imzalı dövizlerle katıldık. Dövizlerde “İşçilerin ekmeğe değil, iktidara ihtiyacı var!; İnsanca yaşam ancak proletarya diktatörlüğü ile mümkün!; Cumhur İttifakı’ndan kurtulmak için 19 Aralık’ın faillerinden medet umma, emekçilerin seferberliğini yükselt!; Siyasi tutsaklara özgürlük; Örgütlü devrimcilerdi devrim için öldüler; Zindanlar yıkılsın tutsaklara özgürlük” şiarını yüksektik. Ayrıca “19 Aralık: Devrimci Örgütte Israr Direnişi” başlıklı KöZ özel sayısını yaygın bir biçimde dağıttık.

Eylemde, HDP milletvekili Musa Piroğlu ve İBB direnişçisi Bilal Atan kürsüden konuşmalarını gerçekleştirdi.

HDP adına söz alan Musa Piroğlu konuşmasında ülkenin yarısından çoğunun asgari ücretle hayatta kalmaya çalıştığına değinerek asgari ücrete “Hayır!” demenin sömürü düzenine karşı durmak olduğunu belirtti. Halka sefaleti dayatan patronlar ve onların iktidarının kendi saltanatlarını olduğunu söyleyen Piroğlu, açlık sınırındaki asgari ücreti işçilere reva gören sarı sendikalara, patronlara ve iktidara karşı çıkılmadığı sürece sömürünün devam edeceğini dile getirdi.

İBB direnişçisi Bilal Atan ise Ağaç Aş çalışanları tarafından şiddet görerek işten atılması sonucu başlatmış olduğu direnişine kararlılıklar devam edeceğini belirterek, alandaki herkesi direnişini sahiplenmeye davet etti.

İEB adına söz alan Okan Karaçam ise, ‘Tüm işçi ve emekçileri İnsanca yaşanacak ücret için, en temel hak ve özgürlüklerimiz için fabrikalarda, havzalarda, mahallelerde bir araya gelmeye, ücretli kölelik düzenine karşı mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz. Emeğin sömürüsü üzerine kurulu kapitalist düzeni yıkma işçi-emekçilerin kendi iktidarını kurma mücadelesine omuz vermeye davet ediyoruz” dedi.

İşçilerin ekonomik talepleri üzerinden şekillenen eylemde, Köstebek Kolektif ve KöZ dışında 19 Aralık gündemini, işçilerin iktidarı vurgusunu ve yaklaşan seçimlere dair benimsenmesi gereken eylemli hatta dair tutumları vurgulayan yoktu.

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak, katıldığımız eylemlerde komünistlerin benimsemesi gereken siyasi hattın somutlandığı şiarları eylem alanlarına taşımaya devam edeceğiz.

İstanbul’dan Komünistler