Köz olarak 2023 Ekim Devrimi Tartışmaları kapsamında Ankara’da “Türkiye’de ve Dünyada Devrimin Güncelliği” konulu bir tartışma düzenledik. Devinim İnisiyatifi ve Birleşik Devrimci Parti’nin de konuşmacı olacağı bir panel olarak planladığımız ve duyurduğumuz tartışmayı, diğer konuşmacı kurumların kendilerinden kaynaklanan sebeplerle gelemeyeceklerini iletmeleri neticesinde tek başımıza gerçekleştirdik. Etkinliğin afişlerini birkaç hafta önceden Kızılay’a ve ODTÜ’ye yaptık. 18 Kasım günü Ankara’daki şiddetli fırtına, etkinliğe katılımı etkiledi.

HDP Ankara il binasında gerçekleşen tartışmanın başında “İlk Buharlı Makine” isimli Ekim Devrimi filmi izlendi. Ardından konuşmacı yoldaş, Ekim Devrimi’nin alametifarikasının sovyet iktidarı olduğunu açıkladı. Devrime önderlik eden Bolşevik Parti üzerinde durdu. Kadınların, ezilen ulusların, işçilerin sorunlarını ancak kendilerinin çözebileceğini, bunun da iktidarı ellerine almadan mümkün olmadığını vurguladı. Köz’ün sürdürdüğü devrimci parti mücadelesini aktaran yoldaş, tartışmaya katılan arkadaşları da bu mücadelede sorumluluk almaya çağırdı.

Ankara’dan Komünistler