1 Mayıs’ın ardından bağımsız cumhurbaşkanı çalışmasını birlikte yürüten Enternasyonal Komünist İşçi Birliği ve Köz bu eylem birliğinin çıktılarından biri olarak Ankara’da “1 Mayıs’tan 14 Mayıs’a Sınıf İşbirliği ve Sınıf Savaşı” başlıklı bir panel düzenledi.  Panel öncesinde siyasetlere ve tanıdıklarımıza panel davetini ulaştırdık. Alınteri, Halkevleri, Kaldıraç, Devinim İnisiyatifi, BDSP, TKP, TKH’ye panel davetiyelerini ilettik. Bürolarına giderek ziyaret ettiğimiz siyasetlere aynı zamanda reformizmin damgasını vurduğu 1 Mayıs süreci hakkında da sohbet etme imkanı bulduk. Panel hazırlıkları kapsamında Kızılay’da ve Tuzluçayır’da sokaklara panel afişlerini yapıştırdık. Bazı kafelere de panelin el ilanlarını bıraktık.

Panelde Köz adına söz alan yoldaş şu noktalara değindi: “1 Mayıs’ta da reformist bir ablukayla karşılaştık, tüm Türkiye’de 1 Mayıs mitingleri Millet İttifakı’nın seçim mitingine dönüştürüldü. Bu tabloya bakarak moral bozukluğu yaşamak, Türkiye’de reformizmin galebe çaldığını düşünmek mümkün. Ancak biz bu konuda farklı düşünüyoruz. 1999’da siyaset sahnesine adım attığımızdan beri AB normlarına uygun solculuğa hayır diyoruz. Bugün de seçimin sonuçlarından bağımsız olarak, AB normlarına uyumlu solcu yaratma projesi yine başarılı olamayacak. Bugün bir yandan rejim krizinin devam ettiği, yanı başımızda Rojava’nın olduğu nesnel şartlar, diğer yandan ise bu topraklarda bitirilemeyen bir devrimcilik damarı vardır. Bu nedenle sınıf işbirlikçiliğinin mayası bu topraklarda tutmayacak.

1 Mayıs’ta devrimci tutum ancak seçimde bağımsız tutumun yükseltilmesi, bunun ajitasyonunun 1 Mayıs alanlarına taşınmasıyla mümkün olabilirdi. Biz 1 Mayıs’ta bunu alanlara taşımakla sınırlı kalmadık, adaylık kampanyası sürecinde EKİB ile kurduğumuz eylem birliğinin önemini bir kez daha anladık. Hem devrimci dayanışmanın uzun soluklu yapılabildiğini hem de önümüze yeni imkanlar çıkardığını görmüş olduk. Reformizmin mayası tutmayacağı bir dönemde etkin, aktif bir mücadeleyi bağımsız şekilde yükseltmek önemlidir. Bu tutumu beraber alabilmek için çağrımızı tüm devrimci güçlere yöneltmeye devam edeceğiz.”

Etkinlik sonrasında katılımcılara gazetemizin son sayısını, “Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Devrimci Tutum” broşürünü ve seçim güncemizi ilettik.

Ankara’dan Komünistler