Köz’ün arkasında duran komünistler olarak gazetemizin 137. sayısını Ağustos ayının başında Ankara’daki kurumlara ulaştırdık.

Kaldıraç’ı ziyaretimizde seçim sonrası siyasi tablo ve devrimci çıkış ihtiyacına ilişkin görüşlerimiz paylaştık. Suruç anmasında ortaya çıkan tabloyu ve kitlelerden kopuk, gözaltına alınmaya dönük, işkence görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılmasını hedef güden eylem tipi üzerine konuştuk. Bu eylem tipinin benimsenmemesi gerektiği hususunda görüş birliğine vardık. Arkadaşlarımız, Ankara yerelinde eylem birliklerinin önüne geçen üç ana etken olarak dar grupçuluğu, polisin tavrını ve sendikaların tutumunu saydılar.

TKP ile görüşmemizde, TKP’nin konferans süreci ve önümüzdeki dönemde adımlarını atacağı halk meclisi planları hakkında bilgi aldık. Tarihin en gerici meclisi olarak niteledikleri 14 Mayıs sonrası meclis bileşimine karşı aydınların, işçilerin, öğrencilerin bir araya geleceği bir halk meclisi çalışmaları olacağını anlattılar. Biz de parlamento ve seçim sonrası siyasi tablo hakkındaki görüşlerimizi açıkladık.

Devrim Hareketi ile görüşmemizde Ankara yerelinde çalışmanın olanakları üzerine konuştuk. Üniversitelerde ve mahallelerde faaliyet biçimleri üzerinde durduk. Devrim Hareketi’nin partileşme süreci hakkında bilgi aldık.

HDP’yi ziyaretimizde seçim sonrası düzenledikleri halk toplantıları hakkında bilgi aldık. Bu toplantılardan çıkan görüşler ve kongre/konferans sürecine yansımalarını dinledik. Biz de seçim sonrası siyasi tablo ve parlamentoyu kullanarak kitlelerle bağ kurmanın olanakları üzerinde durduk.

ESP’yi ziyaretimizde son operasyonlar ve Ankara çalışmasının yanı sıra HDP halk toplantılarında ESP’den arkadaşlarımızın dile getirdiği görüşler hakkında konuştuk.

Ayrıca Halkevleri, SYKP, EHP ve Alınteri’ne de gazetemizi ilettik. Tüm bu kurumlara gazetemizin yanı sıra Köz 2023 kampının da davetiyesini ulaştırdık.

Ankara’dan Komünistler