6 Mayıs Denizlerin idamının yıl dönümüdür; 6 Mayıs THKO’dur.

THKO’yu kuranlar Türkiye’de sorun devrimle çözülür diyerek yola çıktılar. Tıpkı bugün olduğu gibi iktidarı seçimle götüreceğiz diyenler o gün de meclise sosyalizm bayrağını dikeceğiz diyordu. Denizler bunu diyenlerden tereddütsüz bir şekilde koparak TİP’ten ayrıldılar. THKO’ya giden yolda ilk eylemleri olmuştu bu ayrılık.

Bugün Denizler anılırken THKO’nun adı bile geçmemektedir. Denizin TİP çatısı altındaki eylemleri sahiplenilmektedir. Bugün Denizleri sahiplenenler HDP ile aynı çatı altında durmakta bir beis görmemektedirler. Bugün Denizleri sahipleniyoruz diyenler İmamoğlu’nu desteklemekte yahut buna sessiz kalmaktadır. Bugün Denizleri sahipleniyoruz diyenler “sınıf mücadelesi” diyerek 1 Mayısta Rojava’yı sahiplenmekten geri durmaktadırlar. Bugün Denizleri sahipleniyoruz diyenler Avrupa Birliği’ne karşıyız deyip o Avrupa Birliği’nin emperyalist bileşenlerinin yaptığı sözleşmeyi sahiplenip savunmakta, kadınların mücadelesini buraya bağlamaktadırlar. Oysa kadınların mücadelesini önünün açılmasının tek yolu Erdoğan’ın devrimle götürülmesi ve bu devrimin başını kadınların çekmesidir. Seçimle gitmeyecek devrimle gidecek şiarını taşımak bu sebeple mühimdir.

Bugün Türkiye’deki sorun tıpkı o dönem de olduğu gibi iktidarın devrilme sorunudur. THKO’nun cevabı ise seçimle değil devrimle gidecek olmuştur. Bugün de cevap bu olmalıdır. Komünistler olarak bunu diyecek ve kitlelere bu yönde siyaset taşıyacak, reformistlerden kendini ayıran partiyi kurmak öncelikli görevimizdir.

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak bugün Kadıköy’de “6 Mayıs THKO’dur, Anti-emperyalizmdir. Onların Mücadelesini İleriye Taşımak Lozancıların, İstanbul Sözleşmecilerinin Değil, Devrim Diyenlerin Harcıdır.” yazılı pankartımızı astık.

Yaşasın Komünistlerin Birliği!

Kadıköy’den Komünistler