İşçi Emekçi Birliği bileşenleri olarak, 19 Kasım Kartal’da gerçekleşecek İşçi Emekçi mitingi öncesinde çalışmaları ortak yürütüyoruz. 22 Ekim’de Maltepe Beşçeşmeler’de miting öncesi çalışmaları kuvvetlendirmek, işçi ve emekçilerin hak ve taleplerini buluşturmak üzere bir forum gerçekleştirdik.

Forum öncesinde hem miting çalışmalarından haberdar etmek, hem de foruma davet etmek üzere Maltepe’deki kurumları dolaştık, yaygın bildiri dağıtımı ve sesli ajitasyonlar gerçekleştirdik. Forumda İşçi Emekçi Birliği’nin forum için hazırladığı metin içeriğinde ve miting çağrıları içeren konuşmaların yanı sıra birkaç işçi söz alarak geçmiş direniş deneyimlerini aktardı. Köz olarak biz de forumda söz alıp mitinge çağrı için kaleme alınan bildiri doğrultusunda bir konuşma yaptık.

Örgütleyici kurumlar olarak değerlendirmemizde, forumumuz her ne kadar planladığımız şekilde gerçekleşse de teknik açıdan eksikleri olan ve kitlesel katılımı artırmamız gereken bir etkinlik olarak öne çıktı. Bu tip etkinlikleri yapmamayı değil, miting öncesinde başlatmış olduğumuz bu işçi emekçi buluşmalarının sürekliliğinin sağlanması için daha iyilerini nasıl gerçekleştirebileceğimizi değerlendirdik. Bu maksatla ikinci bir forum olarak 5 Kasım Pazar günü saat 16.00’da Asgari Değil İnsanca Yaşam İstiyoruz forumu için Gülsuyu Parkı’nda buluşacağız.

Komünistler olarak bu çalışmaları yürütürken genel bir mücadele ve direniş vurgusunun ötesine geçmeyi, emekçilerin gündelik talepleri için mücadelesinin hükümete karşı verilecek topyekûn eylemli bir mücadeleyi şart koştuğunu emekçilere anlatmayı önemsiyoruz. Bunun için sınıfın en ayrıcalıksız kesimlerinin parçası olduğu bir mücadeleyi örmek gerektiğini, sınıfın parçası olan göçmenlere vatandaşlık hakkını, Kürtlerin demokratik haklarını savunmak gerektiğini söylüyoruz. Emekçilerin hak, talep ve mücadelesi için ajitasyon ve propaganda serbestliği içerisinde gerçekleşen bu tip eylem birliklerini de gerisine düşülmemesi gereken pratikler olarak görüyoruz.

Kendi açımızdan değerlendirdiğimiz bir husus ise forum hazırlığı için yürütülen afiş, bildiri vb. çalışmalarında kendi materyallerimiz açısından bir hazırlığımızın eksik bulunmasıydı. Her ne kadar forum öncesi ve sonrasında temas ettiğimiz emekçilere görüşlerimizi anlatma imkanı bulsak da gazetemizi daha etkin kullanmamız gerekirdi.

“Sınıfın parçası göçmenler için vatandaşlık hakkı!” 
“Hükümetin karşısına kitlesel ve birleşik eylemlerle dikilelim!”

Forum çalışmalarında dağıttığımız kendi hazırladığımız bildiriye ve 5 Kasım günü planladığımız ikinci forumun ilanına buradan ulaşabilirsiniz.

Gülsuyu’ndan Komünistler