21 Aralık Pazartesi günü Mecidiyeköy’de TÇSP’nin düzenlediği “İnsanca Yaşamaya Yetecek Asgari Ücret ve Güvenceli Çalışma İstiyoruz!” şiarlı eyleme katıldık.

Eyleme bizim dışımızda BDSP, ESP, Kaldıraç, PDD siyasi temsiliyetlerini göndererek katıldı.

KHK’lılar Platformu’nu temsilcileri ve direnişlerini kazanımla sonuçlandıran Simbo işçileri de açıklamaya katılıp söz aldılar.

Basın açıklamasında genel olarak pandemi ile birlikte gelen ücretsiz izin dayatması ve sonrasında ortaya çıkan yaşam koşullarının zorluklarından bahsedildi. “Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz” vurgusuyla “insanca yaşamaya yetecek asgari ücret talep” edildi.

Kitlelere siyasi bilinç taşımayı hedefleyen komünist partiyi yaratma amacını güdenler olarak bu eyleme Türkiye’deki siyasi krizi gündem eden dövizlerle katıldık. Bütün meselelerin Erdoğan’ın iktidarına bağlandığı, en küçük demokratik hakkın korunması ve alınması için bile devrimin şart olduğu bir dönemden geçildiği tespitini yapanlar olarak asgari ücret eylemine de siyasi hedefleri göstererek katıldık.

Eylemde, “İnsanca Yaşamak İçin Kürtlere Özgürlük”, “Cumhur İttifakı Gitmeden Koronaya Karşı Mücadele Edilemez”, “İnsanca Yaşamak İçin Tek Yol Devrim”, “Sandıkta Değil Sokakta Hesap Soracağız”, “Hükümetin Önlemleri Koronayı Değil Emekçileri Ezmek İçin” yazılı dövizlerimizi açtık.

Basın açıklaması konuşmaların ardından sonlandırıldı.

İnsanca Yaşamak için Tek Yol Devrim!

İstanbul’dan Komünistler