Deri konfeksiyon atölyelerinin yoğun olarak bulunduğu Basmane-Kapılar bölgesinde afişleme çalışması gerçekleştirdik. İşçi sınıfının en çok ezilen, en çok sömürülen, güvencesiz çalışmaya en çok maruz kalan kesimleri arasında sayabileceğimiz deri konfeksiyon işçilerinin yoğun olarak çalıştığı bu havza aynı zamanda çok uzun süredir farklı ulus ve kimliklerden göçmen işçilerin, yoksul emekçilerin de mesken tuttuğu bir bölge.

1 Mayıs’a yönelik olarak imzamızı taşıyan “Kahrolsun Ezen Ulus Şovenizmi!”, “Devrim İçin Devrimci Parti!”, “Demokrasi Devrimle Gelecek!” şiarlarını taşıyan afişlerimizi bu bölgede yoğun biçimde kullandık.

Varoşlarda Birleş Alanlarda Devleş!

İzmir’den Komünistler