5 Eylül günü kongrenin açılış oturumunun sona ermesinin ardından Karaburun’un merkezinde bulunan bir çay bahçesinde tanıştığımız ve yakın zamana kadar Devrimci İşçi Partisi üyesi iken sonrasında buradan ayrılan bir arkadaş ile ulusal sorun ve emperyalizm hakkında sohbet ettik. Sohbetimiz kendisinin son yıllarda Kürt Hareketi’nin emperyalistlerle ilişkisinin değiştiği için sosyalistler tarafından seçimlerde HDP’nin desteklenmemesi gerektiğine ilişkin fikri üzerine başladı. Nitekim DİP de 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP’yi desteklemişken 24 Haziran seçimlerinde bu tutumunu değiştirmişti. Biz ise emperyalistlerle bugün kurulmuş bulunan ilişki hiç ortaya çıkmamış olsaydı da HDP ve PKK’nin oportünist örgütler olduklarını, halbuki bunların seçimlerde desteklenmesi için HDP ve PKK’nin devrimci olmalarının zaten gerekmediğini ifade ettik. Ardından konu genel olarak emperyalizme ve emperyalist işgaller karşısında takınılacak tutuma geldi. Arkadaş emperyalistlere karşı savaş verenlerin desteklenmesi ve işgal altındaki topraklarda işgale son verilmesi yönünde propaganda yapılması gerektiğini savundu. Biz ise iki gerici burjuva diktatörlüğü arasında yürütülen savaşta birini diğerine karşı desteklemenin gericilik olduğunu; gerek Irak’ın işgali, gerek Suriye’deki iç savaş bakımından tek desteklenebilecek olanın bu devletlerin işgali altında bulunan Kürdistan’ın bağımsızlığı mücadelesi olabileceğini ifade ettik. Savunduğu tutumun 2. Enternasyonal’in ve Kautsky’nin sosyal pasifist çizgisine denk düştüğünü, ayrıca Stalin döneminde gündeme gelen “Anayurt Savunması” düşüncesinin bir görüntüsü olduğunu belirttik. Arkadaş bunun üzerine kendisinin Rojava’da bir devrim olduğunu düşünmediğini söyledi. Zira Rojava’da özel mülkiyetin ilgası yoluna gidilmemişti. Biz ise devrim kavramının siyasete ve iktidara ilişkin bir anlam taşıdığını, dolayısıyla iktidarın fethedilmesinin ve bir burjuva diktatörlüğünün egemenlik alanının kırılmasının devrim kavramını kullanabilmemiz için yeterli olduğunu ifade ettik. Bu çerçevedeki tartışmamız yarım saat kadar devam etti.