21 Aralık Cumartesi günü Bodrum’da Komünist Siyasetin Amaçları, Stratejisi, Aracı ve Taktik İlkeleri konulu oturumların ilkini gerçekleştirdik. Komünizmin sosyalizm anlayışı ile diğer sosyalizm anlayışlarının farklarının ele alındığı ilk oturumda Komünist Manifesto ve Gotha Programı’nın Eleştirisi kitaplarından yola çıkarak ekonomizm, oportünizm gibi akımlarla komünist siyasetin farkları ortaya konuldu. Ayrıca komünist siyasete geçişin aşamaları, sendikaların ve diğer düzen içi kurumların neden (doğaları gereği) devrime giden yolu örgütleyemeyecekleri gibi konular ele alındı. Oturumda komünizmin özellikle (okunan kitaplarda öngörüldüğü gibi) ‘özgür üreticilerin gönüllü birliği’ olduğu vurgusu ele alınırken, anlatıcı ve dinleyiciler “eşitlik” ve “adalet” kavramlarını burjuvazinin neden sahiplenmeye hevesli olduğunu ve özgürlüğün göreliliğini ele aldılar, bu bağlamda özgürlük ve serbestlik kavramlarının neden farklı kavramlar olduğu tartışıldı. Oturumda ayrıca devletin (tanımı gereği) silah tekeli olması konusu da irdelenerek, komünistlerin bu konuda halkı silahlandırma gerekliliği yaklaşımının altı çizildi. Ayrıca tüketimin toplu bir şekilde yapılırken üretimin tekelleştirme çabasının nasıl kapitalizmde krize yol açmaya yazgılı olduğu irdelendi. Oturumda ek olarak Marks’ın ‘dünyanın tüm işçileri birleşin’ sözünün yerine ve öncesinde dünyanın tüm komünistlerinin birleşmesinin neden gerekli olduğu da ilgili vurgularla dile getirildi.

Devrim için Devrimci Parti, Parti için Komünistlerin Birliği!

Muğla’dan Bir Köz Okuru