Köz’ün arkasında duran komünistler olarak, 29 Eylül Cuma günü, Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyım rektör karşıtı eylemliliklerle başlayan akademisyenlerin direniş nöbetinin 999. gününe katıldık.  

Hem 999. günü olması, hem de pek yakın bir zamanda Gezi Parkı davasında Yargıtay’ın siyasi tutsaklara dair verdiği karar sebebiyle sadece akademisyenlerin değil, sol siyasetlerin de katıldığı bir nöbet oldu. Özgür Boğaziçi, TİP’li Öğrenciler, Emek Gençliği, Marksist Fikir Topluluğu ve Feminist Boğaziçi katılımcılar arasındaydı. 

TİP’li Öğrenciler “Gezi Tutsaklarına Özgürlük!”, “Hatay’ın İradesini Serbest Bırakın!”, “Osman Kavala’ya, Mine Özerden’e, Çiğdem Mater’e Özgürlük!”; Boğaziçi Üniversitesi Emek Gençliği “Ücretsiz Nitelikli Barınma Haktır!”, “Yurt Hakkımız İçin Mücadeleye!”, “BÜLGBTİ+ Onurumuzdur!”, “Kulüp Odalarını Değil Kayyumluğu Yurt Yap!”, “Kampüslerde ÖGB ve Polis Şiddetine Son Vereceğiz!”, “Kayyum Rektör İstemiyoruz!”; Feminist Boğaziçi “Gökkuşağı Yasaklanamaz!”; Özgür Boğaziçi ise “Akademi Biat Etmeyecek! Üniversiteler Direnişle Özgürleşecek!” dövizleriyle katıldılar. 

Bizim de “Tüm Siyasi Tutsaklara Özgürlük!” şiarını yükseltmemiz iyi olurdu, lakin plansızlığımız yüzünden dövizlerimiz olmadan katılmış olduk.  

Yarım saat süren nöbetin bitişinin ardından TİP’li Öğrenciler’in attığı “Gezi’de Düşene Dövüşene Bin Selam!” sloganına bizler de destek verdik. Ardından akademisyenlerin özgür, özerk, demokratik üniversite talebini yinelediği basın açıklamasının ardından nöbet sona erdi.  

Üniversitelerden Komünistler