KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak 1 Mayıs Mahallesinde ozalit çalışması yaptık. Mahallenin belirli yerlerine “Emekçilerin önündeki en büyük engel 2023 hayalleri, Seçimleri beklemeyelim”, ve “Boğaziçililerin ihtiyacı alkış değil Cumhur İttifakı’na karşı seferberlik” başlıklı ozalitlerimizi astık. Ozalitlerimizde şu içeriğe yer verdik: Seçimleri bekleyenler, Baldur işçisinin mücadelesini büyütemez. Seçimleri bekleyenler, ESP’ye yönelik baskılar karşısında eylemli bir biçimde duramaz. Seçimleri bekleyenler, Boğaziçi’nde kayyım saldırısına başkaldıran öğrencilerle saf tutamaz. Onların eylemlerine, bu eylemleri sönümlendirmek üzere katılırlar. Yönetemiyorlar. Yönetemedikleri için ne kararlı bir terör uygulamasıyla muhalefeti sindirebiliyorlar, ne de kararlı bir yumuşama politikasını hayata geçirebiliyorlar. Boğaziçi’nde kayyım karşıtı mücadele büyüyor! Son iki yıldır kayyımlara karşı en kitlesel, en sürekli, en fazla gündeme oturan mücadele ile karşı karşıyayız.

 

Türkiye siyasetinin gündeminde bugün, 2023 seçimleri ve Boğaziçili öğrencilerin başlatmış olduğu ama Boğaziçi ile sınırlı kalmayan, ezilenlerin ve emekçilerinde dâhil olduğu eylemler ve bunların sonucu olan gözaltılar ve tutuklamalar var. Biz biliyoruz ki Cumhur İttifakı’ndan kurtulmak için 2023 seçimlerini bekleyenler, ne direnişteki işçilerin mücadelesini hükümet karşıtı bir içerikte büyütür, ne devrimcilere yönelik baskıların karşısında kitlesel eylemli bir duruş sergiler, ne de Boğaziçi’nde kayyım saldırısına başkaldıran öğrenciler ile saf tutar. Tersinden bu eylemleri pasifize etmeye çalışırlar. Boğaziçililerin ihtiyacı alkış değil Cumhur İttifakı’na karşı kitlesel birleşik mücadele çağrısının yükseltilmesidir. Köz’ün arkasında duran komünistler olarak bulunduğumuz her yerde 2023 seçimlerini beklemeden Cumhur İttifakı’na karşı kitlesel birleşik mücadele çağrımızı bıkmadan dillendirmeye, ezilenlerin ve emekçilerin en küçük haklarını dahi alabilmelerinin ancak bu çağrıyı yükseltmekten geçeceğini söylemeye devam edeceğiz.

Cumhur İttifakı’na Karşı Emekçilerin Kitlesel Seferberliğini Örelim!

İstanbul’dan Komünistler