YDİ Çağrı ile birlikte 15-16 Haziran mitingine “15-16 Haziran’ın Çağrısı Parlamentarizm Değil Devrim” ortak pankartıyla katıldık. 23 Haziran seçimlerine ilişkin aldığımız boykot tutumunun ve aktif ve eylemli çalışmamızın bir parçası olarak mitinge boykot çağrımızı sloganlarımız, dövizlerimiz ve bildirilerimizle taşıdık.

Kartal Meydanı’nda gerçekleşecek miting için Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi önünde buluşularak kortejler oluşturuldu. 17.30’da miting başladı. Sol akımların ağırlıklı olarak katıldığı mitingin gündemi esas olarak kıdem tazminatları oldu.

Mitingde saygı duruşunun ardından DİSK Korosu sahne aldı. DİSK Korosunun ardından da DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu bir konuşma yaptı. Konuşmasında kıdem tazminatları, kriz, işsizlik konularına değinmesinin ardından 23 Haziran seçimlerine vurgu yaptı. İşçileri demokrasi, adalet ve emeğin hakları mücadelesini güçlendirecek biçimde tercihlerini yapmaya, ülkeyi yönetenlere “haklarımıza ve irademize saygı göster” mesajı vermeye davet ederek, isim vermeksizin Millet İttifakı’na oy verme çağrısı yaptı.

Miting boyunca “Ne Cumhur, Ne Millet 23 Haziran’da Boykot Et; Ne Cumhur Ne Millet Tek Yol Devrim; Sandığa Gitme 23’ünde Boykot Et; Yaşasın Devrimci Dayanışma; Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz; Ne AKP Ne CHP Kurtuluş Birleşik Mücadelede; Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek” sloganlarını ortak biçimde attık. KöZ olarak bu sloganlar dışında “Devrim İçin Devrimci Parti, Parti İçin Komünistlerin Birliği;  Kurdara Azadi Kürtlere Özgürlük; Demokrasi için Tek Yol Devrim; Yaşasın Komünistlerin Birliği” sloganlarını attık. Aynı zamanda “Devrim İçin Devrimci Parti, Parti İçin Komünistlerin Birliği” ve “Sandığa Gitme 23 Haziran’da Boykot Et” yazılı dövizlerimizi taşıdık. Mitinge bağımsız adaylığını sürdüren ve 23 Haziran seçimlerinde boykot çağrısı yapan İstanbul adayı Güldes Önkoyun da ortak kortejimizde mitinde katıldı.

Yürüyüşte ve miting alanında YDİ Çağrı ile KöZ imzalı seçim gündemli ortak deklarasyon, Güldes Önkoyun seçim bildirilerini dağıttık. Gazetemizin “Millet İttifakı Kuyrukçuluğu Cumhur İttifakı’nı Değil, Solu Geriletir” manşetli yeni sayısını da alanda sattık.

KöZ ve YDİ Çağrı ile birlikte alana girdiğimizde pankartımız kürsüden “parlamentarizm değil” kısmı sansürlenerek okundu. Mitingde 23 Haziran seçimlerinde boykot tutumu alan sol akımlar olsa da YDİ Çağrı ve KöZ’den başka aktif ve eylemli bir boykot çalışması yürüten olmadığı için, YDİ Çağrı ve KöZ’den başka seçimleri gündem eden, boykot çağrısını alana taşıyan olmadı. Bu anlamda mitingin tek politik korteji YDİ Çağrı ile KöZ’ün korteji oldu.

İstanbul’dan Komünistler