İki haftalık periyotlarla düzenlediğimiz ‘Bütün Ülkelerin Komünistleri Birleşin’ broşürümüzün bu hafta 10. oturumunu gerçekleştirdik.

Bu haftaki oturumda sunum yapan yoldaş şu noktalara değindi:

Devrimci partinin kuruluş kongresi toplanana dek, platformumuz üzerinde örgütsel bakımdan bağımsız ve birbirine imkan ve tempo bakımından benzemeyen bileşenlerin çoğalması, parti öncesi yürütülecek politik faaliyetin bir başka açıdan da bir zorunluluk olduğuna işaret eder. Zaten kuruluş kongresi örgütlenene dek geçen süreçte bu bileşenlerin imkan ve tempo bakımından eşitlenmesi elbette mümkün olmayacaktır. Buna rağmen, ortak bir siyasal kimliğin edinilip kullanılmadığı bir durumda, referanslarımızdaki hiçbir ortaklık, eşitsiz bir şekilde gelişmiş bileşenlerin bir arada durmasını sağlayamaz. Platform üzerinde halihazırda duran ve ileriki süreçte katılacak olan bileşenleri kuruluş kongresine kadar bir arada tutabilecek yegane harç, ortak bir kimlikle yürütülecek eylemli politik bir hattır.

İşte bu ortak ve eylemli politik faaliyet, sadece dışa dönük bir ayrıştırma aracı ve içe dönük bir harç değildir. Aynı zamanda aynı partiyi yaratmak amacıyla bir araya gelen güçlerin birbirlerini sınama aracıdır. Bu bileşenler istedikleri kadar aynı referansları savunduklarını iddia etsinler, kendileriyle ortak referanslara sahip olanlarla ortak bir politik faaliyetin içine giremeyenlerin, siyasi merkeziyetçiliğin disiplinine gelemeyenlerin, aynı devrimci partinin içerisinde yer almaları da mümkün değildir. Bu bakımdan, platformumuzun kendisine dahil olan bileşenleri parti yürüyüşü içinde birbirlerine yakınlaştırdığı, bu parti yürüyüşünün politik sorumluluğunu alamayanları ise dışına attığını söylemek gerekir.

Bu sürecin aynı iddiaya sahip olan her kesimin parti birliği ile sağlanacağının bir garantisi yoktur. Ama garantisi olan şudur: Eğer böyle bir politik pratik hat izlenerek böylesi bir sürece girilirse, bu sürecin sonucunda farklı geleneklerden gelen özneler tarafından devrimci partiyi kurmak amacıyla bir kuruluş kongresi örgütlenecektir. Bunu beklemek kof bir iyimserlik değildir, platformumuzun arkasında duran güçlerin 20 yılı aşkındır verdiği devrimci partiyi kurma mücadelesi bunun en büyük kanıtıdır.”

Yoldaşın sunumunun ardından soru cevap ve görüş kısmına geçildi. Bu bölümde platformumuzun yürüttüğü bu politik eylemli çizginin kendi içerisine de yönelik olması, bu broşürün çağrısının tam olarak ne olduğu, devrimci bir partinin kuruluşu için platformumuzun ortaya koyduğu partileşme stratejisinin özgünlüğü ve platformumuzun amaç ve ilkelerinin neden taviz verilemez bir yerde durduğu konularına değinildi.

Söyleşimiz broşürümüzün III. Bölümünde ‘Birlik Platformu ve Referansları’ başlığının ele alınacağı 11. Oturumda görüşmek üzere sonlandırıldı.

Politik Mücadele Yürütülecek, Devrimci Parti Yaratılacak!

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler