İki haftada bir düzenli olarak yaptığımız “Komünistlerin Gözüyle Siyasi Portreler” okumasının ikinci oturumunda “Hedefine Ulaşamayan Mermi: Ernesto Che Guevara”yı ele aldık.

İlk önce broşürümüzdeki ilgili kısmı okuduk. Yapılan okumanın ardından söz alan yoldaş şunları ifade etti:

“Che, ABD’nin burnunun dibinde emperyalizme meydan okunabileceğini gösterme azmini taşıyanlarla birlikte, Batista rejimini deviren devrimin önderleri arasında yerini aldı sonrasında ilk hükümetin Merkez Bankası Müdürü, Sanayi ve İktisat Bakanı oldu. Dünya onu daha çok tanımaya başladı. Cezayir’in ulusal kurtuluş mücadelesini destekledi. Ama asıl ünlenmesi özünde, anti-emperyalist bir ulusal devrim olarak kalan Küba Devrimi’nin pencerelerini açıp dünyaya seslenmeye başladığı zaman oldu. Küba Devrimi’nin yaşayabilmesi için bir “kıtasal devrim” gerektiği fikrine vardı; bu amaçla birçok girişime ön ayak oldu yahut katıldı. Sonra, Küba’da “sosyalizmin zafere ulaşması” için yorulduğu yahut sıkıldığı için değil, Küba Devrimi’nin yaşayabilmesi için bile uluslararası bir devrimin gerektiği fikrine inandığı için, 1965’de Küba Devrimci Hükümeti’ndeki görevlerinden ayrıldı.

Che ile ilgili birçok şey söylendi, dünyanın birçok ülkesinde Che’nin portresini taşıyan posterler dalgalandı. Ona benzemek onun gibi yaşamak isteyenlerin sayısı bazen artıp bazen azalsa da Che’den sonra dünyada onun yaşamını örnek alanlar hiç eksik olmadı.

Ama asıl olarak romantik bir maceraperest olduğu sanıldı. Oysa uluslararası devrimcilerin ilki değildi; sonuncusu da olmadı. Komünizm uğruna doğdukları toprakların çok uzaklarında savaşıp ölen birçokları oldu. Ulusal veya kısmi çıkarları için değil, dünya devrimi için savaşıp ölenler bazen artıp bazen azalmaya devam etse de bu militanların sonu ancak bu devrim nihai amacına ulaştığı zaman gelecektir.  Bu bakımdan Che asıl hedefine ulaşamayan bir mermidir.”

 

                                                                   1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler