Bursa’da 2024 1 Mayısı iki farklı alanda kutlandı. Türk-İş’in çağrısıyla daha erken saatlerde bir araya gelen binlerce işçi, FSM Bulvarı’nda buluşup hastane alanına doğru yürüdü.

Bir diğer 1 Mayıs mitingi ise DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla düzenlendi. Binlerce kişi Eski Stadyum önünde buluşup Kent Meydanı’na yürüdü. Köz’ün arkasında duran komünistlerin de kendi pankartıyla katıldığı bu alandaki 1 Mayıs kutlamalarına, DEM Parti, EMEP, Emeğin Kurtuluşu, Devrimci Parti, SOL Parti, ESP, BADİS, TİP, SEP ve Öz-İplik İş gibi siyasetler ve sendikalar da kendi pankart ve flamalarıyla katıldılar. Mitingi örgütleyen sendikalar dışında miting alanında kalanlardan, DEM Parti, SOL Parti, EMEP ve TİP’in korteji görece biraz daha kalabalıkken, diğer siyasetlerden ve sendikalardan katılım oldukça azdı.

Bizler de komünistler olarak, devrimci şiarların yok denecek kadar az olduğu 1 Mayıs mitingine “Demokrasi Savaşının Zaferi İçin Tek Yol Devrim!” pankartımızla katıldık. Yürüyüş kolunda kortejimizi oluşturduktan sonra, yürüyüş boyunca “Yaşasın 1 Mayıs! BijîYek Gulan!; Kürtlere Özgürlük, Kurdara Azadî!; Kürtlere Özgürlük, Orta Doğu’ya Barış!; Zindanlar Yıkılsın, Tutsaklara Özgürlük!; Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek!; Marx, Engels, Lenin Yolumuz Proleter Devrim!; Devrim İçin Devrimci Parti, Parti İçin Komünistlerin Birliği!” sloganlarımızı attık.

Alana girdikten sonra pankartımız ve kortejimizle beraber tekrar alandaki yerimizi aldık. Mitinge gelen kitleye, Enternasyonal Komünist İşçi Birliği ile eylem birliği çerçevesinde çıkarmış olduğumuz 1 Mayıs özel sayımızdan yaklaşık 1000 tane dağıttık.

Bursa 1 Mayısı bu sene de geçen sene olduğu gibi komünistlerin kendi flamalarıyla ve devrimci sloganlarıyla buluştu. Pankartımız ve attığımız sloganlar Bursa’daki genel 1 Mayıs atmosferinden oldukça farklı bir yerde durdu.

1 Mayıs Hazırlıklarımız

1 Mayıs öncesinde, miting hazırlıkları çerçevesinde önce Bursa’nın varoşlarından olan Panayır Mahallesi’nde yoğun bir şekilde “Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek!” ve “Devrim İçin Devrimci Parti!” şiarlı 1 Mayıs afişlerimizi yaptık. İlişkilerimize birebir ulaşarak bu yıl 1 Mayıs’a siyasi olarak nasıl katılacağımızı anlattık, onları bizimle birlikte yürümeye ve bu şiarların arkasında birlikte durmaya davet ettik. Ayrıca, Bursa’daki sol siyasetlere ve sendikalara giderek gazete ve dergimizin son sayısını protokol olarak bıraktık. Aynı zamanda 1 Mayıs’a nasıl katılacağımızı aktarıp mitingin detaylarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunduk.

Türkiye’nin tüm alanlarında sendikalar ve reformistler tarafından kuşatılmış ve içeriği de buna uygun olarak belirlenen 1 Mayıslarda, pusulamız bolşevizme sıkı sıkıya sarılarak devrimci çizgiyi hakim kılana dek mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Burjuvalar için cennet, işçiler ve emekçiler için bir cehennem olan Yeşil Bursa’yı, Kızıl Bursa’ya dönüştüreceğiz.

Yaşasın 1 Mayıs! Bijî Yek Gulan!
Bolşevizm Kazanacak! Komünist Bir Dünya Kuracağız!

Bursa’dan Komünistler