KöZ’ün takip ettiği siyasi çizgiyi savunanlar olarak bir dizi alanda politik faaliyetler yürütmekteyiz. Komünist Enternasyonal’in ilk 4 kongresinin ilke ve esaslarını referans edinen, Mustafa Suphi TKP’sinin program ve tüzüğüne sahip çıkan ve Komünist Enternasyonal’e katılmanın 21 koşuluna göre politik faaliyet yürüten bir platformun savunucularıyız. Bu ilke ve esasları savunarak politik mücadele içerisinde komünistlerin birliğini gerçek kılarak, amacına yeni bir komünist enternasyonal kurarak dünya devrimini örgütleme iddiasını taşıyan bir parti yaratmak isteyenleriz. Yürüttüğümüz tüm faaliyetler de bu amaca hizmet eden faaliyetlerdir.

Güncel siyasal tabloya dair, bu amaç ve ilkelerimiz doğrultusunda çizmiş olduğumuz ilke ve esaslardan kopmadan, gazetemizde yapılan tespitlerin propagandasını yapmak, gazetemizi tüm sol kesimlere ulaştırmak ve güncel sorunlara dair politik duruşumuzu ve önerilerimizi sunmak temel görevlerimizden birisidir. Bu bakış açısıyla, gazetemizin, “AKP-MHP koalisyonuna karşı mücadeleyi yükseltmek için CHP’nin kuyruğundan kop” manşetli son sayısının Bursa’da protokol dağıtımını gerçekleştirdik. Bir diğer yandan da çevremizdekilere ulaştırdığımız bu sayımızla ilgili kimi kurumlarda sohbet edip tartışma yürütme imkanları bulduk.

DBP’liler yaptığımız görüşmede ağırlıklı olarak 24 Haziran seçimleri ve gelecek olan yerel seçimler hakkında konuştuk.  24 Haziran seçimlerinde HDP başta olmak üzere Türkiye solunun ağırlıklı bir kesiminin, örülebilecek gerçek bir sol muhalefet hareketini örmek için sunduğumuz sol blok çağrımızı kabul etmediklerini, seçimlerde aktif bir HDP-Demirtaş çalışması yürütmediklerini vurguladık. Bunu yapmayan solun aynı zamanda CHP’ye yedeklenen bir tutum takınarak, olası bir 2. turda Muharrem İnce’ye destek vereceklerini açıkladıklarını ifade ettik. Böylesi bir yedeklenme hareketinin ne HDP’yi ne de sol hareketi güçlendirmeyeceğini, aksine CHP’ye kan taşıyacağını, neticenin de böyle olduğunun altını çizdik. Aynı hatanın yerel seçimlerde tekrarlanmaması için ise CHP’nin kuyruğundan kopup, gerçek bir sol blok kurulması gerektiğini vurguladık. Bizim bu söylemlerimize karşın, DBP’li arkadaşlar ise yerel seçimlerde metropollerde CHP ile ortaklaşılabileceğini, bununda kimi mevzileri kazanmamız için fırsat olacağını ifade ettiler. Yaptığımız bu sohbetin ardından bundan sonraki süreçlerde daha fazla görüşeceğimizi, bu tarz konuları tartışarak ortak etkinlikler ve eylemler örgütleyebileceğimizi söyleyerek ayrıldık.

Bir diğer görüşmemiz ise SYKP’li arkadaşlarla oldu. Buradaki sohbetimiz ise asıl olarak devrimci parti ve bu partinin amaç ve ilkelerinin neler olması gerektiği konusundaydı. Platformumuzun partileşme stratejisini anlattığımız bu sohbette, SYKP’li arkadaş; savunduğunuz referanslarınızı bir dizi siyasi akım savunuyor, bunların hangisinin haklı olduğunu nasıl ayırt edeceğiz dedi. Biz de kimi noktaları örnek göstererek, bu referansları savunanların bugün yapacakları ve yapmadıklarının neler olduğunu ortaya koyduk. Örneğin bu referanslara sahip olanların HDP gibi bir partinin içerisinde yer alamayacağını ifade ettik. Buna karşın arkadaş ise; HDP’nin içerisinde farklı ideolojilere sahip örgütler ve partiler olduğunu, HDP merkezinin aldığı bir kararla ideolojik olarak farklılığı olan bileşenin bu karara uymayabileceğini ifade etti. Biz ise böyle bir tutumun doğru olmadığını ifade ettik. Kendilerinin demokratik cumhuriyet kurmayı, bunun içinde demokrasi mücadelesini yükseltmeye çalıştıklarını ifade etti.  Siyasi sürece dair yaptığımız sohbetin ardından ileriki zamanlarda daha fazla görüşmek üzere ayrıldık.

Bu siyasi görüşlerimizin propagandasını çok daha güçlü yapmak ve partileşme mücadelesini daha da artırmanın sorumluluğu ve bilinciyle bu faaliyetlerimizi devam ettireceğiz.

Yaşasın Komünistlerin Birliği

Bursa’dan KöZ Okurları