Temmuz ayında gazetemizin “Hükümeti Defetmek İçin Siyasi Mücadele, Devrimci Çıkış İçin Devrimci Siyaset” manşetli Haziran sayısını protokol olarak bırakmak amacıyla Bursa’daki sendikalara ve siyasetlere gittik. ESP, EMEP, TİP, TKP ve TÜMTİS’in bürolarına uğrasak da, hiçbirinin açık olmaması sebebiyle kurumlardan arkadaşlara gazetemizin son sayısını verip üzerine konuşma fırsatı yakalayamadık. Yalnızca EMEP ve ESP’nin kapılarına gazetemizin Haziran sayısını bıraktık.

Ağustos ayında ise gazetemizin “ABD Çizgisinde Erdoğan Hayalleri Karşılıksız, Aynı Nehirde İki Kez Yıkanılmaz” manşetli Ağustos sayısını kurumlara protokol olarak dağıttık. Aynı zamanda, geçen ay ulaşamadığımız sendikalara ve siyasetlere de Ağustos sayımızın yanında Haziran sayımızı da ulaştırmayı hedefledik.

HDP Bursa İl Örgütüne ve BATİS-BAMİS’e, yayınlanan son iki gazetemizle birlikte Cumhurbaşkanı Seçiminde Devrimci Tutum başlıklı broşürümüzü de protokol olarak bıraktık.

HDP’nin il başkanı, örgütlenme sorumlusu ve iki militanı ile birlikte ağırlıklı olarak genel seçimler hakkında konuştuk. Önümüzdeki yerel seçimlere dair neler yapmak gerektiğini aktardık. HDP ise şu anda Bursa’da somut bir faaliyeti olmadığını, tüm illerde ve mahallelerde yaptıkları halk toplantılarını Bursa’da da yapmayı planladığını ve kongre sürecine hazırlandığını söyledi. Aynı zamanda, Bursa’da etkinlik ve faaliyetlerimiz için yer konusunda da kapılarının açık olduğunu belirttiler. Komünist Enternasyonal’in 21 Koşulu ve Mustafa Suphi TKP’si içerikli söyleşimiz için bize yerlerini açtılar.

BATİS-BAMİS ile görüşmemizde, sendika başkanı, işçi örgütlenme ve sendika deneyimlerini bizlere aktardı. Seçim döneminde, YSP milletvekilleriyle işçiler arasında örgütledikleri bir etkinliği anlattı. İşçilerin eğitimi amacıyla sendikayı kullandıklarını ve sendikayı bir okul olarak görmek gerektiğini söyledi. Son zamanlarda yerleşik değil, göçmen işçilerin yoğun olduğunu; göçmen işçiler içerisinde de örgütlenmenin imkansız olduğunu ifade etti. Biz de göçmen emekçileri Türkiye işçi sınıfının bir parçası olarak görmek, onları ortak düşmanımız olan hükümete karşı örgütlemek ve tüm emekçiler için eğitim, sağlık, barınma, sendika ve vatandaşlık hakkını savunmak gerektiğini vurguladık.

Aynı zamanda, Sağlık Emekçileri Sendikası’na da gazetemizin Ağustos sayısını ulaştırdık ve sağlık emekçileri içerisinde sendikanın yürüttüğü faaliyetler hakkında konuştuk.

Bunların yanı sıra, Eğitim-Sen, Haber-Sen, TMMOB, Tüm Bel-Sen ve TKP’nin büroları açık olmadığı için kapılarına gazetemizin son iki sayısını protokol olarak bıraktık.

Bursa’daki sol siyasetlere ve kurumlara, gazetemizi protokol olarak ulaştırmayı, kendi gündemlerimizi aktarmayı ve onların gündemlerini öğrenmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda faaliyetlerimize devam edeceğiz.

Bursa’dan Komünistler