Çağdaş Hukukçular Derneği’nin, 17 Haziran’da İstanbul’da düzenlemiş olduğu pikniğe katıldık. Piknikte dernek içerisinde faaliyet yürüten birçok arkadaşla tanışma, dernek çatısı altında neler yapılabileceği, iç savaşın hüküm sürdüğü, burjuva hukukun dahi tanınmadığı koşullarda ÇHD’nin emekçilerin mevzisine neler katabileceği hakkında tartışma imkanı edindik. Halihazırda içerisinde var olduğumuz komisyonlarda yer alan arkadaşlarımızla bugünün ihtiyaçlarını ve bahse konu komisyonlarda ne çeşit faaliyetler yürütebileceğimizi değerlendirdik. Aynı zamanda içerisinde faaliyet yürüttüğümüz Mayısta Yaşam Kooperatifi’nin göçmen faaliyeti ile ÇHD’nin göçmenlere yönelik faaliyetinin birbirlerine nasıl katkı sunabileceğini tartıştık. Gazetemizi piknikte bulunan arkadaşlara ulaştırdık; Türkiye’de devrimci durum, hükümetin zayıflığı, iç savaş ve seçimler üzerine fikirlerimizi aktardık.
Çağdaş Hukukçular Derneği, gerek Soma, Bartın, Amasra gibi toplumsal davalarda gerek siyasi tutsaklarla dayanışma noktasında gerekirse de hükümetin saldırılarına karşı devrimcilerle dayanışma içerisinde olmasıyla bir demokratik kitle örgütü olarak içerisinde devrimcilerin faaliyet yürütmesine, imkanları ve olanakları ile emekçilerle dayanışmayı güçlendirmeye olanak sağlamaktadır.

Piknikte eksik olarak tespit ettiğimiz husus da ÇHD’nin esasında gayet belirgin olan bu rolünü tanıtan, dernek dışından gelmiş olan arkadaşlarımıza ÇHD’nin dününü ve bugün neler yaptığını anlatan bir sunum, söyleşi, forum vb. hiçbir faaliyetin örgütlenmemiş olmasıydı. Her ne kadar ÇHD’nin kitleler nezdinde bir bilinirliği olsa da dışarıdan arkadaşlarımıza tanıtım imkanını en çok sunabilecek etkinliklerden birisi olan piknik etkinliğinde bu aracın kullanılması hem üyeler hem de yeni gelen arkadaşlarımız açısından faydalı olurdu.

ÇHD içerisinde komünistlerin mevcudiyeti, tüm kitle örgütlerinde de olduğu gibi somut siyasi sorunlara devrimcilerin yanıtını geliştirme ve görünür kılma amacını taşıyor. 

Beşiktaş’tan Komünistler