1 Mayıs Mahallesi’nde 2011 yılında Deniz Gezmiş ismi verilerek açılan parkın bu sene isminin “Deprem Parkı” olarak valiliğin talimatı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından değiştirilmesine karar verildi. Deniz Gezmiş isminin yer aldığı tabela kaldırılarak yerine deprem parkı yazan tabela yerleştirildi. Bunun üzerine 1 Mayıs Mahallesi’nde bulunan demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi kurumların bir araya gelerek kurmuş oldukları 1 Mayıs Halk Meclisi bir çalışma başlattı.

Bizler 1 Mayıs Mahallesi halkı olarak nasıl mahallemizin ismini bugüne kadar yaşattıysak 1971/72 devrimci kopuşun önderlerinden olan Deniz Gezmiş’in ismini de yaşatmaya devam edeceğiz diyerek parkın isminin değiştirilmiş olmasının halkın iradesine sorulmadan yalnızca Ataşehir Belediyesi’nin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin almış olduğu bu kararı tanınmadığı, sökülen tabelanın tekrar asılması gerektiği vurgusuyla mahallede bir çalışma başlatıldı. İmza kampanyası ardından basın açıklaması yapma kararı alındı. Yapılacak olan basın açıklaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “biz hallediyoruz, tabela tekrar asılacak” demesi üzerine ertelendi. Lakin belediyenin bu beyanı üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen değişen bir şey olmadı. Bunun üzerine 1 Mayıs Halk Meclisi ertelediği basın açıklamasını yapma kararı aldı. Öncesinde mahalle pazarında bildiri dağıtımı ve imza kampanyasına devam etti.

Geçtiğimiz pazar Deniz Gezmiş Parkı’nda basın açıklaması gerçekleştirildi. Yapılan basın açıklamasında: “Parkın ana arterde bulunması üzerine kaymakamlık tarafından İBB’ye devredilmesi istenmiş ve Ataşehir Belediyesi hiçbir ses çıkarmadan kabul etmiştir. 2011 yılından bu yana bu isim ile faaliyet gösteren parkın açılışı CHP liderinin katılımıyla coşku içinde açılmıştır. Ana arterlerde bulunan birçok park halkın deprem anında toplanma alanları haline getirilirken hiçbirinin ismi değiştirilmemiştir. 1 Mayıs Mahallesi’nde bulunan parkın isminin değiştirilmesine ne sebep olmuştur? Mahalle halkının iradesinin yok sayılması ve hala bu isimden korkuyor oluşunuzdan mı? Aynı senaryoyu Gülensu Mahallesi’nde bulunan Mahir, Hüseyin, Ulaş parkının isminin değiştirilmesinden biliyoruz. Mahalle halkı olarak parkımıza sahip çıkıyor Deprem Parkı olarak değiştirilen Deniz Gezmiş adının yazdığı tabelanın tekrar asılmasına kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.” gibi birçok söylemi barındıran basın metni okunduktan sonra alkışlarla basın açıklaması sonlandırıldı.

1 Mayıs Mahallesi’nden Komünistler