KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak Esenyurt’ta duvar gazetesi ve ozalit çalışması gerçekleştirdik. Ozalitimiz “Pisliğin Başı Belli, Seçimle Değil Devrimle Gidecek, Devrim İçin Devrimci Parti” içeriğindeydi. Duvar gazetemizde ise şu vurgular yer almaktaydı:

Devrimci Önderlik Boşluğunu Gösteren İki Ayaklanma: Gezi ve 15-16 Haziran

Eylemlerin başlamasına vesile olan her ne kadar DİSK ve içindeki TKP-TİP olsa da, eylemler ayaklanmaya dönüştükten sonra bu özneler geri basmış ve eylemlerin önünü kesmeye çalışmıştır. Ayaklanma DİSK ve içindeki TKP’lilere rağmen olmuştur.

15-16 Haziran Ayaklanması, ne kadar devrimcilerle iç içe mayalansa ve yasal sınırlardan taşsa da Komünist Enternasyonal’in geleneğini sürdüren devrimci bir önderlikten yoksun bulunan bir dönemin doruk noktasıdır. Aynı zamanda 71-72 kopuşunun da 15-16 Haziran ayaklanmasından hemen sonra oluşu tesadüf değildir. Önderlik boşluğunu hisseden devrimciler bulundukları yapıların bu boşluğu dolduramayacağını anladıkları bir pratiktir.

Yine Gezi Ayaklanması, yaşadığımız topraklarda kendini ‘devrimci’, ‘Marksist-Leninist’ olarak adlandıran partilerin iddialarını gerçekleştirmekten ne kadar uzak olduğunu gösteren, devrimciler bakımından kaçırılmış bir başka fırsat oldu.

Bugün devletin pisliğine bulaşmış biri, sözde bu pislikleri ortaya dökerken; devletin saldırısının merkezinde  en çok, bugün kapatılma tehdidiyle karşı karşıya olan HDP’nin temsil ettiği kesimlerin olduğu unutulmamalıdır. Pisliğin başına karşı bu kesimler seferber edilmeden mücadele verilemez. KöZ’ün arkasında duran komünistlerin mücadelesi ise bu kesimleri seferber etme kapasitesine sahip ve büyük çaplı bir ayaklanmaya önderlik edip ayaklanmaya siyasi hedeflerini gösterecek bir devrimci partinin yaratılmasıdır. Böyle bir parti Komünist Enternasyonal’in derslerini rehber edinmeksizin yaratılamaz.

Bolşevizm Kazanacak!

Devrim için Devrimci Parti, Parti için Komünistlerin Birliği!”

Kadıköy’den Komünistler