İstanbul’da 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingine Avrora Kolektifi, Söz ve Eylem ve Yeni Dünya için Çağrı ile eylem birliği yaparak, birlikte hazırladığımız “Halklar Arası Savaşa, Sınıflar Arası Barışa Hayır!” ortak pankartı arkasında katıldık.

Köz olarak ayrıca “Savaştan Kaçarak Barış Olmaz, Barış için Tek Yol Devrim” pankartımızı açtık. Alanda benzer bir vurgu ise yine beraber yürüdüğümüz YDİ Çağrı’nın pankartında vardı. YDİ Çağrı da mitinge “Gerçek Barış Devrimle Gelir” pankartı ile mitinge katıldı.

Ortak pankart arkasında dört kurum birlikte yürüdük, belirlediğimiz ortak sloganlarla devrim şiarını alana taşıdık. “Barış için Tek Yol Devrim; Savaşa Karşı Sınıf Savaşı, Milli Zulme Son  Kürt Ulusuna Özgürlük; Ezenlerle, Sömürenlerle, Burjuvaziyle, İşgalcilerle, Kayyımcılarla Barışmıyoruz” sloganlarını birlikte attık. Ortak imzalı bildiriyi ise mitinge hazırlamakta eksik kaldık.

Köz olarak da ortak sloganlar dışında “Siyasi iktidar devrimle gidecek; Kürtlere Özgürlük Ortadoğu’ya barış; Kürtlere Özgürlük/Kurdara Azadi; Demokrasi için tek yol devrim; Bolşevizm Kazanacak; Komünist Bir Dünya Kuracağız; Yaşasın Komünistlerin Birliği; Devrim için Devrimci Parti Parti için Komünistlerin Birliği; Ne AKP Ne CHP Kurtuluş Birleşik Mücadelede” sloganlarını attık. Mitingde “Barış Temennileriyle İç Savaşı Durdurmak İsteyenler İç Savaşın Kurbanı Olurlar” başlıklı özel sayımızı dağıttık.

Mitingin genel gündemi kayyumlar oluştururken, alanda kadın cinayetlerine yönelik ve Kazdağı vb doğa talanına dair mesajlar da vardı. Kayyum atanmasının ardından Kadıköy’de geniş bir biçimde örgütlenen basın açıklamasındaki “Beraber Kazandık Beraber Savunacağız” çizgisi burada da hâkimdi.

HDP ve TİP milletvekillerinin yanı sıra CHP’li milletvekilleri ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mitinge katılım gösterirken sendika konfederasyonlarının yanı sıra birçok siyasi kurum da katıldı. İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri “Savaşa Karşı Barış – Kayyumlara Karşı Halk İradesi” pankartı ile yürürken “Biz de barışa hazırız; Kayyım Barışa Darbedir” gibi pankartlar da taşındı. Miting tertip komitesi adına açılış konuşması yapıldıktan sonra Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün mesajı okundu. Müzik dinletisinden sonra ortak açıklama okundu.

Mitingin tümüne hâkim olan barış şiarı ve pasifist çizginin aksine Söz ve Eylem, YDİ Çağrı, Avrora Kolektifi ve KöZ olarak barış karşısında sınıf savaşı, parlamentarizm karşısında devrim vurgusunu öne çıkardık. Kürt ulusuna özgürlük talebini alana taşıdık. Dört kurumun akıntıya karşı birlikte durması, düzen güçlerine yedeklenen solun parlamentarist ve pasifist tutumu karşısında devrim şiarını güçlü haykırmamızı sağladı. Devrimci tutumda ısrar edenlerin eylem birliğinin bundan sonra da sürdürülmesini hedefleyeceğiz.

KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak aynı zamanda devrim için devrimci partinin yaratılması gerektiğini öne çıkardık ve parti için Komünistlerin Birliği’ne işaret ettik.

Barış için Tek Yol Devrim
Emperyalizmin Savaşı da Barışı da Zulümdür

İstanbul’dan Komünistler